Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
25 december 2011, om 20:45 uur
Bekeken:
482 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
206 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 54)"


“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 54)

 

Camille Paglia is van mening in haar boek “Het sexuele masker” dat sadomasochisme een archaïserend fenomeen is.

 

Zij heeft voornamelijk nonsens gedebiteerd in haar boek.De pseudo-Freudiaanse visie op de wereld ge schiedenis van de gefrustreerde hoogleraar Camille Paglia is een orgie van seks en geweld.Bij veel ini tiatieriten wordt de overgang naar de volwas sen heid gesymboliseerd door slagen met een zweep, riem of roede.De knielende ridder werd met een zwaard op de schouder geslagen en tot ridder be vorderd.De poweet Swinburne was een prakti ze rend masochist die naar bordelen ging om zich door vrouwen te laten slaan met zwepen..Masochisten en sadisten zijn vaak alcoholisten,maar meestal geen onaangepaste mensen,maar net als travestieten op zoek naar een archaiese kultuur.Sadomasochisme is in sommige ogen een perverse,gesublimeerde pri mitieve natuurkultus.

Bij Camille Paglia staat alles en iedereen in het te ken van de demoniese krachten van de sexualiteit. Vrouwelijke dominantie en manlijke zwakheid zijn in de westerse kultuurgeschiedenis een steeds terug kerend motief.

De schrijfster legt met veel genoegen de nadruk op immoraliteit,manlijke en vrouwelijke homosexuali teit,voyeurisme en pornografie in de kunst en praat in haar pansexualistiese ijver voor de zoveelste keer de beeldende kunst en de literatuur ten onrechte een schuldig geweten aan.

 

Masochisme heeft vrouwelijke, sadisme manlijke aspekten?

 

Het sexueel gerichte sadomasochisme legt sterk de nadruk op kleding als signaal en symbool.De huid die door rituele pijniging getekend moet worden. Soms  gehuld in leer,rubber,zijde zachte,verleidelij ke lingerie.Travestie, rolwisseling en fetisjisme spe len een grote rol en maken het sadomasochisme tot een heel kompleks verschijnsel.

Masochistiese mannen lijken een ambivalente hou ding te hebben tegenover vrouwen en dat verklaart misschien het hoge percentage van biseksuelen onder masochistiese mannen.Een andere oorzaak kan zijn de flexibiliteit ten opzichte van rolwisse ling van sadomasochistiese mannen en vrouwen. De intensiteit,levendigheid en rijkdom van de fanta sieën van sadomasochisten is veel groter dan die van de meeste heteros.De schrijfster de Beauvoir zegt zo treffend:”De wereld van de masochist is een magiese en daarom is hij bijna altijd een fetisjist.”

De komplekse band tussen vrijwillig vernederingen ondergaan en sexuele opwinding is nog nooit vol doende verklaard alhoewel Freud bijna honderd jaar geleden een poging deed.Auteurs en beeldende kun stenaars toonden altijd een intuïtieve voorkeur voor deze donkere kant van het menselijke gedrag. De studie van Camille Paglia toont dat in ieder geval wel aan.

Een overbekend ritueel bij S.M. sessies is het her haaldelijk slaan door de dominant met de stijve pe nis in het gezicht van de onderdanige.Dit is gedrag dat bij apen ook voor komt en duidelijk in de hiërar chie de pikorde letterlijk aangeeft.Wie een draai om zijn oren krijgt met een stijve lul is ook in de daag lijkse omgang met de dader daadwerkelijk de lul. Hetzelfde geldt voor de anale kus bij het lesser face sitting ritual of het oraal bevredigen van de domi nant door de onderdanige partij.

 

Travestie, homo- alsmede biseksualiteit en Sadomasochisme hebben sterke dwarsverbindingen alhoewel travestieten dat veelal heftig ontkennen?

 

Veel travestieten hebben een duidelijke voorkeur voor de masochistiese rol.Er lopen echter ook domi nante travestieten rond,maar zij lijken aanzienlijk in de minderheid.

Er zijn volgens het boek van René Stoute “Een goeie travestiet zie je niet” travestieten die domi nant zijn tegenover mannen en weer onderdanig ten opzichte van vrouwen.Het zou kunnen dat zo ie mand de dominante vrouw voor een man wil zijn. Er is te weinig materiaal statisties om een theorie op te kunnen bouwen.Travestieten komen gemakke lijk in aanraking met liefhebbers van  bondage, spanking en alle variaties van het rijk gesorteerde psychosexuele pretpakket dat Sadomasochisme heet.Er is een sterk modieus accent aan de grote vlucht die travestie en S.M. hebben genomen.Wat is travestie?En wat zijn specifieke mannenkleren?En vrouwenkleren?Zodra travestie of S.M. een brand punt van persoonlijke problematiek wordt of de ei gen sexuele identiteit in verwarring brengt lijkt het mij goed dat zij die daar last van hebben eens een psychiater op zoeken.

 

Publicist H.M. van Randwijk (1909-citeerde voor zijn romandebuut “Burgers in nood” (1936) het motto van Pascal:”Het is niet schandelijk voor den mensch om onder de smart te bezwijken,maar wel onder het genot.”

 

En waarom zou een mensch niet onder de smart in kombinatie met genot uit vrije wil willen of mogen bezwijken?Legt U mij dat eens uit?Daar hebben Pascal noch van Randwijk in voorzien!

 

U zegt dat de kunsthistorici van het Allard Pierson museum te Amsterdam de afbeeldingen van naakte mannen die op elkaar liggen te rieleksen of te rollebollen op een kollektie beschilderde Griekse vazen ten onrechte betitelen als worstelaars?

 

Het is een anachronistiese interpretatie achteraf naar piëtisties christelijke maatstaven van wat al of niet wenselijk is in de beeldende kunst.Een falsifice rende correctie die bepaalde aanhangers van het christendom histories wensten aan te brengen op fat soensgronden.Ze liggen daar helemaal niet te worstelen op die Griekse vazen maar gewoon een potje te holtorren!Men wenste als kunsthistoricus een gezonde geest in een gezond lichaam en daar paste homosexualiteit vanzelf sprekend niet bij. Vanuit de christelijke moraal theologie kunnen de tegennatuurlijke verrichtingen die de atleten beoefenden niet worden geplaatst als homosexuele akti viteiten en natuurlijk geenszins in verband worden gebracht met uitingen van een gezonde geest,wat dat dan ook moge inhouden.Als het aan de Franse historicus Maurice Sartre had gelegen werden de zo genaamde atleten op de vazen gewoon omschreven als een zootje doodordinaire kontneukers.Zie zijn bijdrage aan het onder redactie van G. Duby ver schenen “5000 jaar liefde en seksualiteit in het Westen,”een verzameling historiese onder zoeken van vooraanstaande Franse geschiedkundig n.De kultuur historiese analyses vormen een sap pig,pit tig boek voor de liefhebber die niet terug schrikt voor een paar rooie oortjes meer of minder.

Waar baseerde Maurice Sartre zijn stellige uitspraken op?

Hij baseert zijn onderzoek op het beeldmateriaal van de vazen maar ook op authentieke geschrif ten. Het is algemeen bekend dat de Griekse samenleving geen enkel bezwaar kende tegen seksuele relaties tussen gehuwde mannen en jongens.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.