Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
5 december 2011, om 21:29 uur
Bekeken:
505 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
214 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 12)"


“ Al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!” (deel 12)

 

 

U hebt een grote intuïtie voor mensen en hun verborgen motieven?

 

Ik heb meer dan eens tegen de algemeen gangbare opinie van mijn klasgenootjes in mijn vermoedens over bepaalde personen of gebeurtenissen met een voor mij aan zekerheid grenzende waarschijnlijk heid openlijk geventileerd in brede kring en dan verklaarden zij mij voor gek,maar achteraf heb ik in alle gevallen mijn gelijk gehaald.Een klasgenoot die een vader had die politieman was wilde me zelfs op die gronden laten vervolgen,maar daar was natuurlijk geen enkele grond voor,die haalde bak zeil,dat was allemaal bluf.Hij had waarschijnlijk een hekel aan langharige jonge mannen.De vader van  de mooie, donkerharige en –ogige Marijke L. uit Heemstede,die jaren lang op mij verliefd was en sprekend op de zeer aantrekkelijke Wytske V. te U. leek en een vader had die politieagent was (net als klasgenoot P.W.) en die zei altijd dat kunstenaars aanstellers waren.Voor mij is zo’n uitspraak genoeg reden om het desbetreffende meisje links te laten liggen in die tijd,want zo vader,zo dochter,zeg ik maar altijd.Bij mijn militaire dienstkeuring kreeg ik een aantekening van de kapitein dat ik in hoge mate zeer vrouwelijk intuïtief was,maar dankzij een psy chopathologiese aanleg toch geschikt was voor de kommandos omdat ik toegaf met plezier zonder aarzeling iemand te doden als het nodig was.Wat hij met die sterk intuïtieve vrouwelijke aanleg be doelde expliceerde hij niet.Wellicht was hij zelf latent homosexueel of bisexueel,zoals zo velen en hield hij wel van een aantrekkelijke,goed gebouwde blonde jonge man zoals ik vroeger was.In mijn tienerjaren heb ik hele hordes homosexuele bron stige mannen met hun lul in hun hand achter mij aan gehad en ik moest ze meestal van mij afslaan als vliegen,want voor je het wist hingen ze met hun hele hebben en houwen aan je ballen of je anus te zuigen.Als volwassen hedonist heb ik daar in de negentiger jaren helemaal geen bezwaar tegen,maar we leven nu in een heel andere tijd dan dertig jaar geleden.Verdere heel intieme details op dit heikele vlak of namen van des betreffende,soms zeer  hoog geplaatste,degelijk gehuwde,serieuze personen met opzienbarende sexuele aberraties zal ik U gaarne be sparen.Niet iedereen heeft een even sterke maag als ik,weet U!In ieder geval vond men mij als ruim denkende frivole jongeman een dusdanig gevaar voor de sexuele moraal van de dienstplichtigen dat ik na veel vijven en zessen uiteindelijk toch werd afgekeurd,overigens na aanvankelijk te zijn goed gekeurd voor de reserve-officiers opleiding,die ik helaas moest onderbreken omdat ik een superieur had aangevallen met vork en mes.Nogal logies;op mijn achttiende had ik in twee Oosterse vecht sporten al een eerste kyu gehaald,dus bepaald een doorgewinterd,uitgesproken  huilerig mietje van der tien in een dozijn ben ik nooit geweest.

 

In het neurose hospitaal  van Austerlitz mocht je als dienstplichtige eigenlijk van alles wat God en de wetgever verboden had.Je kon in een oud opapak met een roze beha over je streepjesoverhemd zoals Madonna nu doet en met een hoge,zijden hoed op rond lopen of in een Sing Sing outfit met de knopen van de gulp al vast open om het de homosexuele aal moezenier makkelijker te maken om de wekelijkse geestelijke en/of lichamelijke wederzijdse  handrei king elkander te brengen.Al lag je in je blote reet met je goed met Nivea ingevette  stijve lul boven op een andere militair in zijn glad geschoren reet te krikken of stond je te pissen in het wachthokje tegen een portret van de koningin en de prensjas (prinsjes);ze vonden het in die inrichting allemaal even prachtig.Je kon zonder problemen eindeloos in hoge bomen die toch al veel wind vingen,klimmen omdat je bijvoorbeeld dacht dat je een exotiese vogel was die een dinosaurusei moest leggen,als je d’r maar niet uit sodommieterde boven op het hoofd van één van de psychiaters.Je mocht alles kort en klein hakken met een bijl of in brand steken.Het maakte niet uit.Behalve toen ik een kolonel wilde neer schieten en om een FAL automaties geweer vroeg met een vol magazijn.Toen dat niet werd toe gestaan heb ik met de bajonet de t.l. buizen van het plafond geslagen en meldde me bij de officier van piket terwijl ik hakken klikkend in de houding sprong,de Hitler groet bracht en met Duitse tongval zei  dat ik zojuist twee vijandelijke kommunistiese aanvalsjagers had neergehaald. Daar keken ze wel even van op,want dat maakten ze toch niet elke dag mee!Daarna hebben ze me beleefd doch dringend verzocht vrijwillig de militaire dienst te verlaten, maar dat wilde ik niet, omdat ik het allemaal even tof vond in die kliniek. Je kon het er jaren uitzingen en kreeg je volledige soldij ook nog op een reke ning gestort.Een prachtige spaarpot!Wat wil een mens nog meer?

Ik heb als reserve officier me die behandeling van de psychiaters daar laten aanleunen of eigenlijk;er was helemaal geen behandeling!Elke dag kon je dankzij de Valium uit slapen tot tien uur om je daar na om een uur of twaalf met een maffe kop bij de dienstdoende officier van gezondheid op het spreekuur te melden en ontspon zich de volgende boeiende dialoog:

“Môge,luit’nant!”

“Hoewissut,ouwe rukker?Gaat het nog een beetje?”

“Uitstekend,luit’nant!Alles kits in de rits!En U ook?”

“Uitstekend!Uitstekend,mag ‘k wel zeggen!”

“Insgelijks!Ik ook!En hoe is het met de vrouw van onderen?”

“Prima!Prima!”

“En van boven?”

“Ook prima,prima!”

“En de kinderen?”

“Prima!Prima!Allemaal prima!”

“Zo mag ik ’t horen!”

“Verder nog iets van Uw wensen?”

“Nee,luit’nant!Goemôge,luit’nant!”

“Goemôge!”

En dat was de hele psychiatriese behandeling.Bin nen vijf minuten afgewerkt en zo hoort het ook.Ik ben in die tijd ook Freud,Jung en Adler gaan lezen om die psychiatriese dienst een slag voor te zijn.Ik vertelde elke keer een ander raar verhaal over al mijn sexuele afwijkingen en trok geregeld dames lingerie aan omdat ik daar ook echt wel door geob sedeerd was.Ik trok een paar leuke stukjes lingerie aan en ging dan lekker ontspannen liggen lezen in een boek van Kinsey of Havelock Ellis over Het Volmaakte Huwelijk en zo.Ze konden er geen peil op trekken.Ik was niet geïmponeerd door die psy chologiatriese flauwe kul.Ik speelde het spelletje ge woon mee.Alle uit spraken van de psychologie en psychiatrie zijn aan vechtbaar,niet verifieerbaar of poly interpretabel.

Er zat een jongen met rood haar en een brutale kop, Joop  uit H. in die kliniek die nog geen geweer kon vasthouden en na verschillende mislukte zelf moord pogingen was opgenomen.Hij kon nog niet over een touw dat op vijftig centimeter hoogte was ge spannen springen,dus U kunt wel nagaan hoe hij behandeld werd door zijn dienstmaten en zijn meer deren en zijn vrouw.Hij was de hele dag en nacht de pispaal.Hij kwam van een kunst akademie en kon heel goed schilderen en redeneren.Hij meende het goed met iedereen.Hij was heel sociaal bewo gen.Op de Mulo was hij klassevertegenwoordiger en alhoewel hij van eenvoudige komaf was be geerde de dochter van de politikus Bruinsslot. te A. ondanks het grote verschil in milieu hem in hoge mate.Het enige dat hij wilde was terug naar zijn ate lier om te doen waar hij goed in was.Die psy chiaters lulden ‘m totaal plat dat hij ging geloven dat schilderen een escape from reality was.Tot dat ogenblik was schilderen zijn hele leven ge weest, maar na die behandeling had hij geen zin meer ooit nog een schilderij te maken.Hij had geen doel meer in zijn leven en heeft zich opgehangen aan het trekkoord van de plee.Ze vonden hem uren later, verstijfd,met een blauw aangelopen kop.Uit zijn half geopende mond hing zijn opgezwollen,zwarte tong.Bloed, kwijl en slijm dropen traag uit zijn mond hoeken en hadden een plasje op de grond ge vormd.Het water in de toiletpot bleef door stromen als een kabbelende,ruisende  beek omdat zijn lijk aan de trekker hing.

Niet veel later werd ik toch nog ontslagen uit de kliniek omdat ze me toch als onbehandelbaar en bovendien als onhandelbare simulant beschouwden.

 

U heeft de hoogleraar Piet Vroon altijd met be langstelling gevolgd alhoewel U het met zijn belangrijkste uitgangspunten wat de evolutie van het mensenlijk gedrag niet eens kunt zijn als creationist?

 

Verschijnselen kunnen op verschillende nivos van organisatie beschreven worden,maar voor de evolu tionistiese fiktie waar Prof. Vroon zijn hele ont wik kelings psychologie van het menselijk gedrag  op baseert zijn weinig wetenschappelijke of historiese feiten voor aan te dragen en berust op verzinsels en mis interpretaties,vooral daar waar hij het in “Wolfs klem” over zaken als de organisatiestruktuur van de mensheid heeft in het Oude en daar tegenover in het Nieuwe testament die wezenlijk van elkaar zou verschillen.Hij licht de konsekwenties van die visie noch oorzaak-gevolg of de oorsprong  van die zoge naamde verschillen overigens niet toe.Het is een eigenaardige,vage hypothese en er valt wel iets over zijn idee te zeggen,maar Vroon diept niets uit, om dat hij niet een coherent Bijbels wereldbeeld heeft. Hij poneert alleen maar.Eigenlijk voert Vroon hier met zijn redenering een wel heel merkwaardige mu tatie sprong in de ontwikkeling van het menselijk denken in die bij de geboorte van Christus zou zijn opgetreden.Hij doet dat in na volging van Teillhard de Chardin.Er is geen enkel bewijs voor de evolutie van het menselijk denken.U hoeft maar de Sanskri tiese geschriften zoals de Ramayana of de Popul Vuh van de Mayas te lezen (fragmenten hier van las ik al op mijn veertiende uit de best seller “The fly ing saucers have landed” van Desmond Leslie) of de Thora,dan weet U dat de drijfveren,noch het fun damentele denken van de mens enige evolutie heb ben  doorgemaakt.Bestudeert U de taal dan bestu deert U het denken!

 

U heeft geen erg hoge pet op van akademici en vergeleek de in Groningen woonachtige dokto randus Hans van Seventer graag met een op ou dere leeftijd uit gerangeerde,tandeloze,latent ho mophiele vereenzaamde circusclown met hevige prostaat klachten,die hem geregeld dwingen de hand duchtig aan het kruis te slaan om via een interne,anale massage met een roze soft ples tik massagestaaf  uit de Wehkamp gids en over vloedige eenheden antibiotica de fysieke klach ten  enigszins tijdelijk te verlichten.

 

Ja,die van Seventer deelde mij jaren geleden het één en ander mee in een vertrouwelijk gesprek ten aanzien van zijn mediese staat en zijn interne huis houding met betrekking tot zijn kinderfabriek met het verzoek tot geheimhouding ten aanzien van zijn fysieke staat van dienst. Nou, dat loog er allemaal niet om!Ik schrok niet weinig van ’s mans openheid ten opzichte van de ondernavelse in verval zijnde re produktiefabriek!Een wrak!Volgens mij konden ze hem beter gelijk weg brengen naar een kliniek voor euthanasie op onvrijwillige grondslag!Wie hem nog vijftien jaar zonder kanker geeft moet wel een erge optimist zijn.Je hebt van die ziektes die er voor zor gen dat de balzak zo groot wordt als een leren poef van soms een doorsnede van bijna één meter en vol gens een Winkler Prins encyclopedie uit de der tig er jaren een gewichts toename tot meer dan ne gen tig kilo kunnen veroorzaken.Je zult er mee geze gend worden!In elk geval scheelt het weer een stoel om op te zitten,zo’n extraproportionele zitzak in plaats van een doorsnee scrotum!Een modern op blaasmeubel uit de Bijenkorf te Amsterdam is er niets bij!

Boven bedoeld heerschap had ook helemaal niet de pretentie een echte filosoof te zijn en dat is maar goed ook,want zijn opvattingen leunden wel erg zwaar tegen die van Dr. F. Schaeffer en de achter haalde theorieën van prof. H.R. Rookmaaker aan. Het zij opmerkelijk dat deze laatste art. 31 gerefor meerde hoogleraar de onsmakelijke pornografie (plaatjes van neukende mannen en vrouwen.Het leek een voorlichtingsboekje van de NVSH wel!Ik vond ze in elk geval walgelijk,maar ik ben ook een tiepe van neuken in het donker om niet afgeleid te worden) van Aat Veldhoen in het geheim verza melde,volgens Drs. J. Vrieze of Dr. G. Birtwistle, dat ben ik vergeten.In de filosofiese behoefte van de doorsneeman in de straat werd al lang voorzien door van hun geloof afgevallen dominees die het met de vrouwen van hun gemeenteleden in het ge niep deden,verlichte paedophiele paters die de koor knaapjes onder hun schattige aandoenlijke, smette loos witte rokjes anaal bezaten en de ruim denkende aanhangers van de  Nederlandse Vereniging Voor Sexuele Herbewapening.Vooral deze laatste heeft baanbrekend werk verricht.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.