Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
2 december 2011, om 18:51 uur
Bekeken:
528 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
356 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Voorwoord bij “ al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!”(3"


Voorwoord bij “ al is het wijntje zuur , het blijft op tafel!”(3)

 

Soms laat de tijdens zijn leven strikt kalkulerende kunstenaar een eigen huis,een aardige bankreke ning,aandelen,obligaties of een zorgvuldig aangeleg de kollektie boeken en kunstwerken,alsmede zijn echtgenote ter meerdere vreugde en ter vrije ge slachtelijke beschikking van derden na.Het is niet erg gebruikelijk dat het huis van de overleden kunstschilder onmiddellijk door de erfgenamen tot museum wordt gebombardeerd.

Onlangs kwam mij ter ore dat de ietwat malloterig e,wereldvreemde,geborneerde,pruimedanterige be krompen,gefrustreerde,extreem–roomse,racistiese echtgenote van een  zeer saaie,brave,doch nurkse ambtenaar  het huis waarin zij woonden na de dood van de beide echtelieden per testament tot museum wilden laten verklaren.De nagedachtenis aan deze familie van oninteressante wauwelaars,die nog nooit iets opmerkelijks op kultureel of willekeurig welk ander gebied tot stand brachten wilde zij leven dig houden tot aan de jongste dag.Een onderneming die bij voorbaat al was gedoemd te mislukken! Niemand voelde daar een zier voor!Bezoekers zouden er nooit zijn!Een museum zonder bezoekers zou in elk geval nog een unicum zijn net als de blinde fotograaf van W.F. Hermans!

Het zou in ieder geval het eerste particuliere mu seum in Nederland worden voor een per ongeluk uit een Haagse sigarendoos gevallen dochter van een Haags sigarenboertje en de zoon van een armlas tige,gevoelsarme,sappeldende Haarlemse weduwe!

Helaas viel er over deze familie zo weinig spektaku lairs mede te delen dat alle informatie over hun wel en wee over een periode van  tachtig jaar genomen met gemak in een kleine,handzame,varkenslederen diplomaten koffer of handtas uit slangenleer zou passen en dan nog zou er genoeg ruimte  over blij ven voor een grote slof sigaretten,een kloeke Staten bijbel in leder gebonden met zware,koperen sloten en enkele flessen sterke drank alsmede een king size verpakking schokbestendige Duosafe con dooms van Durex  met een flacon glijmiddel voor de anale,intieme omgang en zo’n handzame,toffe multi funktionele wind- en weersbestendige luxevibrator met alkalinebatterijen (ook geschikt als roomklopper en groente pureerder) met hygiënies vergulden kop uit de op glanspapier gedrukte kerst- en oud en nieuwjaarskatalogus van sexshop Christine LeDuc.Satisfaction quaranteed!

Zelfs de kopiën van de onderdanige,hielenlikke rige,van bewondering voor geld en macht overlo pende,stroperige   briefjes die eerder genoemde ambtenaar steeds weer naar de koningin en de prins jes (spreek uit:prensjas) schreef zouden niet al te schokkende lektuur zijn voor de aanhangers of te genstanders van die Soestdijkse uitvretersbende van die moffiese Oranjes.Algemeen bekend als het rijk ste,maar slechtst geklede koningshuis van Euro pa. Een goed voorbeeld voor het gewone volk van se niele vlaggezwaaiertjes langs de kant van de weg!

Het waren bangelijke,beklagenswaardige,eenzame, onaangename mensen uit dat ingeslapen Veluwse, suffe dorp,die schijterige,racistiese meneer en de mevrouw Nurks.Een woonplaats bij uitstek voor gepensioneerde bridgespelers,jodenverlinkers,ex-NSB-ers,racisten,oud Oostfrontstrijders en andere onfrisse,vlijtige brieven schrijvers aan onze vorstin bij gebrek aan meer serieuze werkzaamheden.

Behalve zelf uitgelokte burenruzies  maakten de beide koningsgezinde pennelikkende onderdanigste aller onderdanen nooit iets mee van enig belang noch ondernamen zij van hun leven ooit iets dat enig risiko in hield.

Fred van der Wal had als bourgondies levende raskunstenaar minachting voor en diepe compassie met ze.Diepe compassie!

“Als ik  zo’n even moest leiden ging ik nog liever gelijk aan het gas!” was meer dan eens de wel ge meende harde one liner van de soms zo openhartige  artiest,waarmede hij van zijn kant een decennia lange suicidale familie traditie in ere zou hebben  gehouden.Zowel zijn vader als broer ondernamen enkele mislukte pogingen tot zelfmoord.Eigenlijk mislukte alles wat zij ondernamen!

Weinigen waren zo weinig konsekwent tot in de dood! 

Musea voor individuele kunstenaars zijn sinds enkele decennia niet erg populair meer bij de smaak bepalende kunsthistorici en terecht;laat staan een museum voor een overleden belastingambtenaar. Zo iemand is bij niemand populair.Wat zou er ten toongesteld kunnen worden uit zo’n weinig inspire rend leven?Een paar gros verdroogde,verkrummel de kurken van wijnflessen,een doos vol roomse heiligen plaatjes en bidprentjes,een kartonnen hoe dendoos vol beduimelde naar wierook stinkende rozenkransen,een verbleekte foto van de aanhanger van het fascistiese Opus Dei de in E.O.kringen en onder Telegraaf lezers zo populaire kardinaal Simonis,ettelijke Maria afgodsbeeldjes,enkele op ge legde flessen wijn die vanzelf sprekend in een oog wenk waren opgedronken en als symbool voor ouderdomsimpotentie de tientallen fietsventielen met verdroogde rubber ventielslangetjes en een tube hard geworden solutie in een laatje van een worm stekige kast in de garage benevens een schoe nendoos vol oude,aan elkaar geknoopte  schoen ve

ters,kleine stukjes ijzerdraad en verroeste hout schroeven.Altijd van nut voor als het weer gauw oorlog wordt.Alles met grote vlijt verzameld in de loop van tientallen jaren.Weg gooien kan altijd nog,moeten de erflaters hebben gedacht!

Is het voor de kunsthistorikus belangrijk of de favoriete marterharen kwast van de kunstenaar be waard blijft voor het nageslacht?Zijn vergeelde kunstgebit?De opgevoerde Honda Vision met aero dynamies windscherm en hartverscheurende clax on?Zijn sneeuw witte karatepak met slechts enkele bloedspatten?

Gelukkig heb ik mijn eigen tanden nog en tegen ade kwate betaling als particuliere patient stelt de aimabele tandarts M. te L. alles in het werk het zo te houden.

Met je eigen tanden het graf in:welke beeldend kunstenaar zou daar niet voor tekenen?

Toch zou het interessant kunnen zijn te weten in welke omstandigheden een beeldend kunstenaar in een klein,koud kamertje klappertandend jaren lang een aanzienlijk,geniaal oeuvre bij elkaar schilder de,graveerde en tekende zonder dat iemand zich daar iets van aantrok of ooit naar zijn artistieke omstandigheden informeerde.

Ik bewaar al heel lang een tot melancholie stem mende foto van de keurig opgeruimde werktafel van Virginia Woolf die wellicht speciaal voor die foto in de zomerse,paradijselijk vredige tuin was opgesteld.Ik kan mij niet voorstellen dat Virginia Woolf het hele jaar in de tuin werkte aan haar manuscripten bij temperaturen van min twintig en een vliegende  Noordwesterstorm.

Nee,dan is mijn werkruimte heel wat chaotieser en lijkt meer op het ordeloze atelier van Francis Bacon dan op de cleane werkruimte van de neurotiese kontraprestatiekunstenaar als H.E. te Amsterdam die in zijn  atelier op een burgerlijke,onberispelijke netheid het alleenrecht op leek te hebben of die werktafel van Virginia waar het schrijfgerei ge rangschikt leek alsof het ‘t bestek was voor een koninklijke feestmaaltijd van tien gangen.Zoals U weet pleegde Virginia Woolf dan ook zelfmoord. Dat komt er van hoor ik U denken!

De chaos in mijn atelier is omgekeerd evenredig aan de uiterst evenwichtige komposities die ik te ken of schilder.Wilt U dat goed in Uw rozevinge rige,vilten oortjes knopen

Veelzijdigheid is slechts zelden het kenmerk van de eigentijdse beeldende kunstenaar en al helemaal niet van de doorsnee tekenleraar.Menig artistieke ploeteraar of schoolmeester schrijft zelfs nauwelijks behoorlijk Nederlands.Een amateur schilderende juf frouw uit Dokkum,het domme,geborneerde blondje H. van der S. schreef in de Friese kunstenaargids potlood met een t op het einde van het woord en ook in de enkele kromme zinnen die ik ooit van de niet al te snuggere  ex-ulo leerling annex imitator van 17-e eeuwse kerk interieurs en stil levens,de Groningse artistiekerige kommersjele boerelullen befbaard Henk Helmantel (en die schrijft kut met dt) las zaten spelfouten.Zijn grootste promotor de amateur filosoof Hans doktorandus van Seventer (Er is maar één god in de schilderkunst en dat is Henk Helmantel en Hans doktorandus Sukkel-van Seventer is zijn profeet!) maakte het even bont door in een katalogus van Helmantel abusievelijk de 17-e eeuwse schilder Coorte voor het gemak maar Poorte te noemen.Een letter verschil;wat maakt het uit voor die eeuwig grijnzende doktorandus onbe nul,die sprekend op Billy Graham lijkt!Wotzinnun neem?

(Zou de bij de E.O. begin jaren zeventig terecht weg getrapte in-gereformeerde meneer van Seven ter eigenlijk de befaamde studie van Laurens Bol over Coorte ooit hebben bestudeerd?Wij weten wel zeker van niet!)

Nederland telt dankzij de vele onderwijsvernieuw ingen en de inspanningen van het boterzachte onderwijzend personeel dat uit kuipjes halvarine lijkt te bestaan nu ongeveer een miljoen analfa be ten,volgens het statisties zakboek.Goed zo!Houden zo!Waar schijnlijk allemaal leden van de tv zender van Veronica of van de E.O.Er zijn met het toe nemen van het aantal asielzoekers en de daar uit volgende onvermijdelijke Babyloniese spraakver warring die de multikulturele socialistiese heilsstaat kenmerkt en Nederland in dertig jaar dankzij de rooie horde volgens het socialistiese model deed verworden tot een derde wereldland kompleet met rassenrellen,exotiese virusziekten,een explosie van geslachtsziekten en een import van harde grote kriminaliteit.Bovendien worden de grote steden bevolkt door  hele volks stammen van zwaar bewa pende Marokkaanse tieners,die  helemaal niets kun nen of willen en waar de politie niet tegen op ge wassen lijkt.Wie daarentegen zoals Douwe van de Bos openlijkt durft te zeggen dat Nederland voor de Nederlanders is,krijgt van de magistratuur 240 uur werkstraf!Even veel als voor doodslag!

Minister Ritzen stelde enkele jaren geleden ten einde raad dan ook konsekwent voor het Neder lands bij voorbaat maar helemaal af te schaffen en door het Engels te vervangen om de nieuwe mede landers te gerieven!

De brieven die de proletariese patser en schandaal schrijver Jan Cremer en zijn blonde,immer schaars geklede rondborstige ordinaire Babette (die model lijkt te hebben gestaan voor het al decennia inge burgerde vaderlandse begrip “Het domme blondje”) elkaar schreven wemelden van de taal-,spel- en schrijf fouten.Het blad voor de vrouwelijke ar beidersjeugd “ Viva” publiceerde lang geleden eens een staaltje wartaal van de Heer en Mevrouw Cremer.

Artisticiteit en slordigheid lijken bij elkaar te horen als dak hoort bij gootje en zeil hoort bij bootje,zoals de niet al te begaafde tekstschrijver van het levenslied “De jeugd van vandaag” eens bij elkaar rijmelde op een 45 toeren single.

Een watervervende,zeer christelijke juffrouw op leeftijd uit het kleine,Friese dorpje H. schreef in een tiental paginas onbeholpen reisverslag in het kerke lijk blaadje van een doldwaze sekte te Heerenveen (een ouderling van dit meer dan tweehonderd spel-,stijl- en taalfouten!U begrijpt;ook zij had jaren lang heel ijverig met goed gevolg de akademie voor beeldende kunsten doorlopen!

Kunstschilders met gammele zelf in elkaar geknutselde meubelen zijn er heel veel.Ik ken één lang ha rige,bebaarde tekenleraar met regelmatig terugke rende relationele problematieken uit H. die hele maal niet kan schilderen en ondanks alles toch per fekt timmerwerk af levert,maar hij is  dan ook de enige artistieke ex-ambachtsschoolleerling die ik in mijn dertig jaar durende beeldend kunstenaars schap tot nu toe tegen kwam.

Een andere uitzondering is Theo Daamen,die niet alleen een groot beeldend talent is maar bovendien een zeldzame handvaardigheid bezit en met veel inzet en doozettingsvermogen restauratie werkzaam heden aan zijn prachtige pand aan de Herenmarkt verrichtte.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.