Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
2 december 2011, om 09:13 uur
Bekeken:
540 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
230 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Voorwoord bij Al is het wijntje zuur, het blijft op tafel..."


VOORWOORD BIJ “ AL IS HET WIJNTJE ZUUR ,HET BLIJFT OP TAFEL!”

 

1996. Oldeboorn

 

Fred van der Wal:”Zoals Paulus in de onfeilbare Heilige Schrift eens en voor altijd zo overduidelijk en vooral onnavolgbaar zegt: Ik wil een iegelijk uit nemender achten dan mijzelve.”

Proficiat!

Een ijzersterk statement! Die Paulus toch. 

Ik zou daar cynies aan toe willen voegen wat de kollegaatjes in het kunstenaarsplantsoen betreft: ”Ik wil een iegelijk uitnemender  achten dan mijzelve,maar hij/zij dient dat dan wel eerst even te bewijzen,want voor niks gaat de zon op en treedt voor je het weet een levenslange bijstandsuitkering in werking!”

Alstublieft, dank U wel! 

Die zit!

Prachtig geformuleerd,niet waar? Dat kunt U tenminste vandaag nog in Uw zak steken! Daar heeft U geen wisselgeld bij nodig! Die zit! Pot voor meneer!

 

U zult het zoals gewoonlijk wel weer met mij eens zijn: Zo’n zelden in kunstenaarsland vertoonde fantas tiese breedheid van visie en dan ook nog die zelden vertoonde ongebreidelde grootsheid van op vatting waar ik als ex-Amsterdammer  in al mijn onmetelijke ruimheid van denken en goedheid nu al decennia lang op Friese doorlopers in lijkt te grossieren, die verfijnde, culturele, grootsteedse breeding (in tegenstelling tot die Friese en Groningse zwak begaafde kunstknakkers met dat afgeknepen, onverstaanbare dialekt en die gemene, afgetrokken noordelijke rukkerskoppen) gekoppeld aan dat heldere, trancedentale licht van zijn geniale op de Renaissance gebaseerde kunstenaar schap (volgens kunsthistorikus Drs. J. Corver, Groning en) maar vooral dat wijdse,vanzelfsprekende perspek tiviese uitzicht  op de harde alledaagse werkelijkheid in het algemeen, uiteraard in kombinatie met een woor deloze eensgezindheid in het bijzonder met de zo sym patieke RPF voorman de Zeeuwse ex-houthakker  Leendert van Dijke ten aanzien van zijn onverbidde lijk afwijzen van de eigentijdse,los geslagen, steeds  vaker vluchtend in de verslavende zinsverdovende roes van de tegennatuurlijke ontucht van de weinig smake lijke of op enigerlei wijze tot de heterosexuele verbeel ding sprekende in het wilde weg homohuwelijkende  aidsofielterige medemens en dan ook nog die indolen te, misselijk makende naar Sex voor de Buch loeren

de Veronicakijker daarbij opgeteld om de finale reke ning van het maatschappelijk failliet te presente ren, nou, daar sluit Fred van der Wal met ten hemel schreiend geheven protestlap vol slordig gekalkte slogans en de fier op gestoken  middelvinger naar zowel het tegemoet komend- als het achterliggende snel verkeer, zich weer eens van harte bij aan!

Wat U!

Krijg nou wat!

Eigen volk eerst en dan zien w ewel verder of er nog wat over blijft aan kruimels van de dis!

“En wat de o-zo-gevoelige artistieke,griffermeerde, doch voornamelijk onnozele kollegaatjes van die ta lentloze rankunelijers van de op kalvinistiese leest geschoeide vrijetijdsverenigingen Christian Artists van die bleekscheet Leen de la Rivièra of die amateuristiese kunstbeoefenaren vergaderd in die gezelligheids vereniging Art Revisited van de Griffer meerde Glim pieper die Groningse padvinder Hans doktorandus Sukkel-van S. verder betreft als ik hun magere resultaten minachtend in ogenschouw neem dan denk ik toch wel het meest aan die prachtige top hit van die pure, met een brede kameelkleurige Stetson kojboj hoed vast gekit op zijn briljantiene vetkuif  de aldus afdoend goed gemutste All American Country  Boy Hank Locklin “Please help me I’m falling!!!”

 

Het vorige, in eigen beheer uitsluitend voor intimi uit gegeven boek “Daaaaag dagboek”, waarvan de eerste druk uit slechts enkele gratis uitgereikte ex emplaren bestond en een luttele 183 paginas telde (weliswaar in corps 10 pt. gedrukt zodat er me toch een joekel van een lap tekst overblijft om te verwerken en te over denken van achter de door het ziekenfonds betaalde hoornen dubbelfocus leesbril met de onbreekbare licht getinte polycarbonaat glazen sterkte plus drie tegen speciaal tarief verstrekt aan de verziende medelander en anders gekleurde Afghaanse en Afrikaanse import, die de boel hier komt opleuken) en in tegenstelling tot de voor een veel breder publiek gekorrigeerde onge kuiste twee de druk van drie honderd zes en veertig paginas, wel een groot aantal illustraties heeft,schreef de sinds 1976 niet langer door de overheid gesubsieer de beeldend kunstenaar Fred van der Wal in een tijd

spanne van drie maanden voor de verjaardag van zijn geliefde oudste dochter Misja Natalie Pauline.

Een bofkont van het zuiverste water, aangelengd met pure Wiskey Malt, want het is me een brok van een meid waar iedere barman voor siddert als hij uit de verte haar door de wiskey en zware sjek gebroken stem hoort donderen nog voor haar strakke Dubbel D cups opdoemen aan de horizon!

 

Het eerste werk van Fred van der Wal(God hebbe zijn ziel, zegt menigeen) Dàààg Dag boek” betrof een verzameling van bijeen gesprokkelde dagboekfragment en van een vrijwel aaneen gesloten, turbulente periode uit het boeiende, veel bewogen leven, dankzij de knijp tubes van dokter Vogels bioforcecreme altijd weer in zijn proza verrassend jong gebleven rimpelloze, naar Chanel Egoiste geurende auteur/kunstschilder Fred

van der Wal (de enige niet naar tenenkaas stinkende in Friesland woonachtige beeldend kunstenaar) op zijn vrijetijds gezondheidssandalen.

Niet voor niets lakte hij zijn nagels in 1979 nog donker blauw en rood om te sjokkeren!

Het was me trouwens wel een verzameling pakkende stories in dundruk betreffende meneer de kunstenaar Himself, zijn echtgenote en de twee in de horeka sektor aktieve dochters, van oudsher toch al twee moeilijk opvoedbare blonde stoten van meiden van heb ik jou daar met borsten uit de dubbel D cup klasse, gedeeltelijk  zich afspelend in het morsige uitgaans circuit van het suffe, weinig beschaafde Friesland in die Wonder Years van 1984 tot 1988 toen alles kon op elk gebied en enkele afgedrukte fragmentariese brokstuk ken van  de daar op volgende rustige, ingetogen,bijna kuise jaren van kristelijke, evangeliese bezinning, diep gravende Bijbelstudies, kontemplatie op eenzame hoogtes in de Ardennen, toch wel de Himalaya van de Belgen en temidden van de glooiende heuvels van de Morvan, waar bij rusiende beken veel gezongen werd of stukken voor gelezen uit een werkje van de saaie pik C.S. Lewis door het echtpaar A.& H. Fonteyn en talloze bespiegelingen uitend tegen malkander met een blikje coke in de hand op Parijse kerkhoven, in de voorjaars zon gezeten  op koele, blauwgrijze graf stenen die de graven van internationale beroemdheden nog enige opsmuk gaven, maar ook dat omzien in verwondering naar elkaar in de stinkende subway van Londen en die jarenlange keiharde konsolidatie van de toch altijd al gerieflijke financiële positie op de beurs en vervolgens om wakker te blijven de nog hardere konfrontaties dan ooit met de griffermeerde semi-artis tieke medemens, alsmede andere stiekeme E.O. klootzakkies en vrome incestplegers van 1988 tot 1998, toen Fred van der Wal gaande weg de belangstelling voor het regelmatig bijhouden van een dagboek voor goed verloor en tot 1993 zich vier keer per week intensief bezig ging houden met zijn full contact kyokushinkai karate training om die teken leraren van Christian Artists  eens en voor goed mores te kunnen leren en regelematig af te rossen. 

 

De dienstweigerachtige, uiterst rielekste, niet stuk te krij gen beroepskunstenaar Fred van der Wal, die tijdens zijn veel te korte leven drie keiharde Oosterse vechtsporten intensief beoefende en daar ook nog drie eerste kyu graden in haalde (alsof je een emmer leeg gooit!) stopte op 53-jarige leeftijd met de gerespek teerde martial arts en liet de superieure, Japanse full contact vechtkunst van de lege hand voor wat het was. Zijn enige kommentaar toen hij met een machtige direkte vuiststoot dwars door zes centimeter hout stootte was: ”Don’t look back!!!” 

En daarmee kunnen wij het als labiele, overgevoelige stijve harken met een simpele levenslange bijstands uitkering in het artiestenplantsoen als zijn kollega het mee doen. Er zijn nu eenmaal in de kunst Heren en slaven en Fred van der Wal is  een Heer…!!!

Zong de langzamerhand bejaarde,achterhaalde pro testzanger Bob Dylan niet voor niets over the empty handed painter of your streets,waarmede weer alles voor vandaag tot aan de dagsluiting verklaard is? Enfin, genoeg geluld! Zo kunnen we nog wel uren aan een stuk door gaan!

Het beheer,de administratie en het verbouwen van de vijf huizen (vermeerdert men huizen, dan vermeerdert men smart, placht Fred van der Wal altijd te zeggen) die de zo succesvolle, onstuitbare van der Wals  tot 1996 bezaten eisten bovendien veel te veel tijd op voor bezigheden van sportieve, hetzij introverte of reflek tieve aard waar de bespiegelende kunstenaar zich zo vaak als artistieke Narcissus gaarne aan overgaf tijdens het bloemen plukken. Neemt men daarbij de drukke job van de echtgenote van de zo bevlogen artiest als full time docente aan de NHL te Leeuwarden in ogen schouw dan ziet U wel dat de beide echtelieden niet bepaald uit de goot komen of de hele dag achter het raam werke loos saffies met mariehu-wie-wat-war-wana hebben zitten draaien van onversneden pruim tabak gemixed met naar muskuss geurende okselbaai.

In 1996 verkocht onze Fred  het laatste van de huizen (G. Japicxstraat 39) in Leeuwarden. Het leverde hem als onder een gelukkig gesternte geboren hoog be gaafde zakenman-artiest uiteraard geen wind eieren op en de vervolgens goed gekozen beleggingen in courante Nederlandse aandelenfondsen leverden bin nen een ander half jaar meer dan  zeventig duizend gulden netto rendement op.

"Er leeft weer" placht ons kunst genie te zeggen. 

Tellen wij daarbij het wachtgeld van meer dan vijftig duizend gulden netto per jaar van zijn echtgenote bij op en nemen wij de financiële reserves van het echt paar van der Wal van tegen de drie ton cash in acht, dan begrijpt U dat de van der Wals, die zonder een cent begonnen en zelfs in de sweet silver sixties geen na gel hadden om genoeglijk hun eigen of ander mans reet te krabben er langzamerhand warmpjes bij blij ken te zitten en al jaren lang onder de kunst paeda gogiese,steeds zorgelijker kijkender kulturele kol legaatjes die hun ganse bestaan voor de klas dienen te slijten uiteindelijk toch de lachende derde blijk en! En zo hoort het ook!

Wie risikos in het leven neemt moet beloond worden! Menig tekenleraar wil zijn als een wild stromende rivier, maar met behoud van maand salaris en dat gaat nu eenmaal niet!

Het arbeidsloze inkomen is volgens onze artistieke, romantiese levenskunstenaar die Fred van der Wal uit

eindelijk is toch maar het mooiste inkomen!

De kunstenaar die zegt zijn magistrale meesterwerken tussen twee lachbuien door te vervaardigen draait er echter zijn hand niet voor om!

 

Alleen al het sorteren van de niet altijd op volgorde juist gedateerde handgeschreven, soms nauwelijks leesbare, beschimmelde, zwaar besmeurde dagboek bladen die uit alle gaten en hoeken van het huis werden opgescharreld kostte dagen aan een stuk. Het nauwelijks te ontcijferen, soms raadselachtige materi aal; slordige, doch enthousiast neergepende intieme konfidenties in een minutieus, sierlijk, maar bijkans onleesbaar handschrift tijdens zonnige rust- en vakan tie periodes in Nederland, Belgie, Engeland, Duitsland en Frankrijk was vaak nauwelijks leesbaar. Tevens ging door slordig beheer een aanzienlijk gedeelte (enige duizenden paginas tekst en fotos betreffende de Renkumse jaren 1942-1944,de Amsterdamse jaren 1944 – 1957,de Heemsteedes en Bloemendaalse jaren 1957 - 1967 en wederom die hippe Amsterdamse jaren 1967 – 1978) van de herowiese jaren van voor 1984 verloren bij de vele verhuizingen die de van der Wals ondernamen.

In zijn gansche leven verhuisde de artiste peintre meer dan twintig keer.Het zoeken naar zijn allereigenste “roots” bechouwde hij dan ook als onbegonnen werk,te meer daar de ene tak van de familie uit midden-Frankrijk (Beauvais) en de andere uit Friesland afkomstig was.

 

(wordt vervolgd)

 

On gecorrigeerde versie. Vanmiddag bekijk ik het wederom.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

DEAR iSIS lIEF
DANK VOOR JE REACTIE
HALF VIJF ZAT IK OOK NOG OP FITNESS

Geplaatst op: 2011-12-02 19:01:38 uur