Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
10 oktober 2011, om 11:43 uur
Bekeken:
553 keer
Aantal reacties:
2
Aantal downloads:
258 [ download ]

Score: 2

(2 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!




Share |

"Tips voor Crea Bea & Arie Artistiek"


TIPS VOOR DE JONGE ADSPIRANT-ARTIEST(E)

 

Regel 1. Ook als 65 plusser kunt U een jonge artiest zijn indien U na een mislukte carrière bij de overheid of het bedrijfsleven besloten heeft na een periode van twijfel aan de eigen identiteit of zelf gekozen alcoho lische onderdompeling voor de kunst te kiezen. Doe eens gek: tik een eitje.

Het artiestendom! Zo lekker vrij, vernemen wij altijd uit de Privé, de Viva en De Tele graaf en de wijven liggen al bij het horen van het woord artist met gespreide achterpoten langs de kant van de weg. Zo gaat het verhaal.

Nieuwe horizonten van het bestaan lokken. Denk aan de ongewassen charletan Anton Heyboer. De artisticiteit geurde hem al op een kilometer afstand uit de broek

 

Regel 2. Kunst moet moeilijk zijn. Een simpele foto in 6 seconden nemen met een Fuji camera van 89 euro? Niks hoor! Een camera van tegen de 1000 euro maakt nog eens indruk in verlichte gezelschappen, waarvan de deelnemers snel tevreden zijn, vooral met zichzelf. 

Een opname van het meest eenvoudige digitale plaatje dient in deze visie minstens 6 uur te duren nav de veel verbreide mythe dat beroepsfotografen zo werken.

Jaren lang kwam ik met mijn dochters, modelletjes, regelmatig in de fotostudio van Harry Pot, Kennemerland. De Hasselblads klikten in hoog tempo. Een reportage serie voor een landelijk blad duurde niet langer dan een half uurtje en dan waren er meer dan 100 fotos geschoten. Ik kon goed op schieten met George. Locaties waren zowel in de studio als in de vrije natuur, het strand of op het water.

In de studios waar ik later kwam in Amster dam (o.a. Photall) werkte men op even snelle wijze. De studios waar ik in de jaren 70 grote diapositieven liet vervaardigen te Amsterdam? Tempo. Snel klaar. Geen pro bleem.

U zegt het: professionals.

 

Regel 3. Ga vooral niet imiteren alhoewel de verleiding groot is. In de fotografie zijn de belangrijke fotografen niet gemakkelijk na te volgen en zeker niet zonder dat het op valt. Alvorens U een carrière in de kunsten aan vangt dient de jonge adspirant artiest zich grondig te verdiepen in de kunstgeschiedenis om enig zich te krijgen op de veranderende beeldtaal en themas door de eeuwen heen. Oriëntatie op het specifiek veld van de kunst is een eerste vereiste.

 

Regel 4. Zich specialiseren in één tak van de kunsten garandeert nog geen succes of originaliteit. De praktijk bewijst dat de jonge zoeker naar de succesformule de eerste jaren qua onderwerpkeuze en technische aanpak uitwaaiert naar alle kanten, doch meent het ei van Columbus bij elke digitale prent te hebben ontdekt. Hij heeft het lelijk mis.

 

Regel 5. Ga in debat met Uw opponenten en medestanders. U leert nergens meer van dan van felle kritiek. Hang vooral niet de beledig de majesteit uit als een verder gevorderde kunstartiest U wijst op Uw onbeholpen aan pak, de naïeve beginner zo eigen. U dient niet te vervallen in gemakzucht , een gevolg van pluimstrijkerij door Uw vriendjes en vriendinnetjes, die het bij voorbaat in alles met U eens zijn en U als begenadigd kunstenaaar classificeren.

Onlangs mocht ik ervaren hoe een mij niet bepaald gunstig gezinde, beginnende foto graaf hoogst beledigd was toen hij oprecht gemeende kritiek op zijn plaat mijnerzijds ondervond. Ook het aanprijzen van zijn foto vermocht niet de goedkeuring van de academisch geschoolde meneer weg te dragen. 

 

Regel 6. Met de opkomst van de digitale fotografie heeft een democratisering van de fotografie plaats gevonden die zijn weerga niet kent. In Friesland loop een zich beroemd wanende amateur-fotografe rond die plaatjes schiet van het wad.

Altijd prijs, elke dag veranderende licht omstandigheden, het is eb of het is vloed, het waait hard of het waait zacht.  

De resulaten van haar pogingen kwalitatief nul komma nul, van visie onbenullig, tech nische uitvoering oninteressant. Clichés. Probeer vooral een eigen stijl te vinden.

 

Regel 7. Werk vooral hard. Verlies Uzelve niet in onvruchtb’re bespiegelingen en mijmeringen bij de radiator van de CV met uitzicht op de leghennen, de dartelende poezen, d eblatende schapen en de droef geestige  coniferen. Neem vooral een voorbeeld aan mij. Ik zal U geleiden naar grazige weiden en waat'ren der rust.

Toen ik besloot voor het kunstenaarschap te kiezen in 1965 werkte ik minstens tien uur per dag en nu nog. In de artiesten kroeg zitten met de blik op oneindig, het verstand op nul, het dertigste glas en het licht der kunsten in de wazige ogen leidt tot niets, neemt U van mij dat nu eens aan.

 

Regel 8. Indien U het door de eeuwen heen beproefde handwerk van schilderen en tekenen kiest; volg vooral niet de Rijks akademie te Amsterdam.

Ik hoef de armzalige resultaten daar niet van toe te lichten; zij spreken voor zichzelf zo zij al van iets spreken. Aan akademies voor beeldende kunsten worden in het gunstigste geval slechts epigonen gekweekt. Het pad van de frustratie ligt wijd voor de ijverige leerlingen open. De brede weg, weet U wel?

 

Regel 9. Neem niet als automatisme aan dat kwaliteit van Uw werk tot groot financieel succes leidt. Zonder de vriendjespolitiek in de talloze kunstcommissies die beurzen, stipendia, reisbeursjes, werkbeurzen toe kennen en aankopen doen zult U  de revenuën van het werk Uwer handen niet smaken.

Het verdient aanbeveling dat U zich naast Uw softe artistieke werkzaamheden bekwaamt in metselen, timmeren, electriciteit aanleggen, grondwerk, tuinaanleg, loodgieterswerk. Voor dit type kunstenaar heb ik altijd respect kunnen opbrengen, zoals het van vriendjes politiek totaal onafhankelijke kunstenaars echtpaar uit Oude Leye te Friesland, woon achtig in een schitterend gerestaureeerde monumentale boerderij. Mensen die iets kunnen… 

 

Regel 10. U wilt een novelle, roman, een boek publiceren doortrokken van uw per soonlijke, tranen trekkende lotgevallen , hoog gestemde gedachten of bij gebrek aan literaire aanleg dan maar een weblog schrij ven? Doen, vooral doen, maar doe het dan ook goed.

U bent in het gunstigste geval de echtgenote van een al of niet werkeloze academicus met aspiraties in het artistieke veld waarmede de glorie en wetenschappelijke status met die glans van artisticiteit toch een sprankje licht zou kunnen geven op Uw eigen lege bestaan?

Jammer, maar helaas.

U vergist zich deerlijk. Wie in de schaduw wenst te staan van de ander zal nooit tot iets van waarde komen. Ook niet als U zelf met enige moeite de ulo of mms heeft gevolgd.

Dit tiepe adspirant artiest heeft voor mij altijd een grote amusementswaarde. Ziet hem/haar spartelen als een opgeblazen kikker in de bek van de virtuele ooievaar, slechts een wijle verwijderd van de dood in de pot.

Vermeldt vooral niet als weblogster dat Uw inspiratie te vinden is bij pulp schrijvers als Stephen King, E.A. Poe of de kitsch van Lovecraft, die ongetwijfeld op Uw nachtkastje liggen ter voorlopige kennis nemen van het literaire veld. Stijl en thematiek van beide auteurs zijn erbarmelijk. Het is keuken meiden lectuur. Hollywood pulp van de slechtste soort.

U dient vooral het zogenaamde horror genre (prototype: the lurker on the treshold) te vermijden daar het leidt tot ongeloofwaar dige vertellingen, inhoudsloze schetsen zonder plot, zouteloos esoteries gewauwel uit het fictieve boek  Necronomicon.  Bombarie. Verval eveneens niet tot saaj jans fiksjun. Zich verliezen in ge leuter over tijdreizen in de kosmos en verre werelden op onbekende planeten is onzin.

U heeft zich daarentegen jaren lang be kwaamd in zang en dans? Laat Uwe aan trekkelijkheden dan vooral op die manier zien. De redactie van de Playboy lonkt reeds. Vele vrouwen hebben van nature een vogel in hun gouden keeltje, zo zie ik ze wel eens op de buis. Het vertedert soms bijna de kijker. Ik heb er diep respect voor. De mogelijkheden van het vrouwelijke geslacht zijn legio. Hot Club Beverly biedt aanlokke lijke contracten op fifty fifty basis.

 

Regel 11. Ga in Amsterdam wonen, Londen, Berlijn, Milaan, New York, doch niet in Nij megen, Arnhem, Haarlem of Leeuwarden.

 

Regel 12. Vergeet niet dat de realiteit boeiender is dan horror of science fiction verhalen. Het gaat om de menselijke maat. Niet om onzinnige hersenspinsels. Maat houden is mijn devies. De kijker lezer moet zich kunnen identificeren met het gebodene. Een story over Vliegende schotel bestuurders afkomstig van het zevengesternte die elkaar bestrijden met straalwapens is flauwe kul.

 



Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

OVERWINTEREN IN tURKIJKE?
Ik heb begrepen dat het daar heel koud kan zijn. pas op!

Geplaatst op: 2011-10-10 23:15:47 uur

Dag Marije
alle info is altijd prima, je hebt genoeg te vertellen en ook nog met inhoud, NOU?
Belgiƫ, topland.

Geplaatst op: 2011-10-10 13:40:56 uur