Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
7 oktober 2011, om 20:55 uur
Bekeken:
580 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
211 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Als ik God was gaf ik voor het hele zootje nog geen dubbeltje! 7"


Als ik God was gaf ik voor het hele zootje op aarde nog geen dubbeltje! (deel 7)

 

door Fred van der Wal 1999, Oldeboorn.

 

Een tekst van lang, lang geleden. Om de academici te gerieven, die zo klinies krities mijn geschreven bijdragen verslinden en regel voor regel spellen om zich eventueel over te kunnen beklagen ter opwekking hunner politiek gekleurde, doorgaans schaapachtige, selectieve verontwaardiging, volgen hier in één keer tien afleveringen vol wise cracks, one liners, reminiscenses, dreams and philosophical judgements by one of the great post war realist Dutch artists. Zo geef ik de boys die niks om handen hebben toch wat huiswerk mee…

 

Er staat bijvoorbeeld in een verhaal van Fred van der Wal uit zijn eerste, ook 12 jaar later niet gepubliceerde verhalen bundel “Een vuilnisroos uit Franeker” de volgende strofe;

 

”In een opwelling  liep ik via  de Nieuwe Spiegel straat te Amsterdam als goed ogende blonde,lang harige,bruin verbrande, nog niet gearriveerde, arme Amsterdams kunstschilder in 1967, gekleed in een roze jeans en een  modieus overhemd met een Paisley motief naar de toen nog zo innovatieve Bijenkorf aan het Rokin om een miniem stukje duur betaalde modieuze lingerie te kopen voor mijn donkere,exo ties ogende zeer gepassioneerde 25-jarige vriendin C. die net als het foto model Twiggy slechts een a-cup je bezat.

Na het in ogenschouw nemen van de lingerie kollektie duizelde ik van emoties.

De aan blik van al dat moois liet mij niet onberoerd en alras werd het zelfs voor mij duidelijk dat het geen enkele zin had een forse push up beha te kopen omdat er eenvoudigweg niets op te duwen viel bij C. (waar niet is verliest zelfs de keizer zijn recht) en het nog een hele toer zou worden een passend frivool stukje verjaarstextiel op de kop te tikken binnen afzien ba re tijd, waar zowel  C. maar ook een fervente linge rieliefhebber  als ik in de intieme sfeer bij zacht kaarslicht,fonkelende rode wijn,terwijl die tophit van Procul Harum “A whiter shade of pale” door de kamer schalde en blokken oude kaas met Franse mos terd er in gingen als blokken kaas onder dehand enig plezier aan haar geheel of gedeeltelijke ontklede staat zou kunnen beleven,alhoewel mijn beha maat uiteraard de hare niet was (gedeelde vreugd is dubbele vreugd) en het zodoende voor mij zinloos zou zijn de verleidelijk lingerie te passen als zij naar Akademie De Schans was,waar zij voor de tweede keer in het laatste jaar van de studie Nijvere handwerken akte Ns zat…” of   die cyniese zin uit een ander verhaal uit dezelfde bundel:“Geen groter geluk voor Fred van der Wal dan een mysterieus verkeersongeluk dat die nacht een einde maakte aan het leven van de uiterst onaangename Amsterdam se uit Friesland afkomstige Galerie eigenaresse Dieuwke Bakker, een niet te stuiten dame,een kruising tussen het tiepe Kaat Mossel,Berta Botenbauw er en Ien Dales, die voor wie haar kende,in veel op zichten deed denken aan de eigenzinnige Amster damse nu al lang overleden markante uitgever Geert van Oorschot,maar daarentegen nog geen fraktie van zijn eruditie in huis had en  van nature dankzij twee ijzersterke longen veel harder schreeuwde dan…” of  weer een heel andere zin uit zijn derde verhaal:“Als ik aan Friese beeldende  kunstenaars denk,dan denk ik alleen maar aan mist,mest, moeras,in onverstaanbaar dialekt mummelende lang harige onaangepaste analfabeten als Klaas K. te G., naar zware sjek en genever riekende stukken onge luk met eeltige nicotine vingers en een eigenwaan die de ganse horizon in beslag neemt als de onge wassen met zichzelf zeer ingenomen Nederlandsch Hervormde vodden boer Jopie H. en andere belegen ouwe kunstkoeien uit de nimmer gehekkelde stink ende artistieke moddersloot,kunstenmakers die aan het gegleufde gezondheidszadel van elke afgeroste fiets van hun overleden opoe van meer dan tien jaar geleden een mondiaal histories belang toe dichten als ware het een onontdekte Rembrandt,die ik overigens een weinig interessante schilder vind en zo nu en dan als tekenaar/grafikus zelfs faliekant de plank mis sloeg…” of  “Wanneer ik des ochtends nog door de alcohol verblind de dag al reeds ver vloekend nog voor hij goed en wel begonnen is, hetgeen bijkans dagelijkse roetine is en het gordijn even later heb geopend,zodat het daglicht als een direkte rechtse boksstoot of uppercut mij in het ge laat treft,mij ommekeer en vervolgens moeizaam met een aardige standaard ochtend erektie als ware ik een bronstige adolescent,tevreden een toepasse lijke pop song (all you need is love,dove,maar niet van mij!) fluitend naar de badkamer loop en al ge lijk sta te kotsen van mij zelf als ik in de spiegel kijk,mijzelve tersluiks beroerend om in alle een zaamheid mijn hoge nood te lenigen tegelijk ertijd mijn ongeschoren gemeen kijkende onbetrouwbaar ogende,weinig goeds belovende spiegelbeeld obser verend,die loerende mombakkes met vurige,korst ige oogleden,het geheel eventjes evalueer en dank zij die over dosis sterke drank,hasj en vooral de twee liter Cabernet Sauvignon van gisteravond ner veus tegen het felle licht knipperende bloed doorlopen ogen,de bevende,korstige,paarse lippen, een nog paarsere lallende,dubbele tong en een aniline kleurige bek van heb-ik-jou-daar wantrouw ig me zelf aanschouw, alsof ik een vreemdeling op aarde in eigen ogen ben,ja,dan weet ik weer als ik een kwartier later naar beneden kijk naar de stand van zaken in het ondernavelse dat ik godtzijdank nog lang geen Viagra nodig heb,noch aan prostaat klachten of balzakkanker lijd en dankzij de draaglijke lichtheid van mijn bestaan probleemloos op weg ben naar een naamloos graf zonder wit marme ren steen met uitgebeitelde sierlijke,vergulden krul letters (ik vind dat meer iets voor aan aids gestorven provinciale flik kers uit Friesland),waar nimmer een schone,bij voorkeur niet geheel en al maagdelijke jonkvrouwe (nimmer heb ik een maagd begeerd om dat ik seksjuweel door de wol geverfde meer hand zame dames veel eerder begeerde) diep geroerd om wat nooit was of iets zou worden snikkend met heur gehandschoende hand een maagdelijk witte lelie op zal werpen….”

 

Genoeg gevoelig geluld!Ik heb het liefst dat ze me met rust laten!Nu al reeds,maar ook na mijn dood! Het kan me toch helemaal niks verdommen of ze me als Mozart in een massagraf sodemieteren laat staan een steen met inskriptie op mijn rottende lijk zetten!Stinken doe ik nu al,dank zij de overmatige konsumptie van knoflook!

En onderdehand knijp ik de laatste druppels urine uit mijn geslachtsdeel.Een trouwe vriend die mij nooit in de steek liet op momenten wanneer hij nodig was.

 

Je bent  als eenvoudige lezer geneigd te denken dat het in de eerste,uit de bundel “Een vuilnisroos uit Franeker” geciteerde zin gaat over een zoektocht naar een onvindbaar tanga slipje in de Bijenkorf,of ter aanvulling een met veel glitters versierde jarre telgordel en een uiterst pikante beha  of over het do delijk verkeers ongeluk van de succesvolle Amsterdamse Galerie eigenaresse Dieuwke Bakker dat de erfgename (Janna van Z.) mogelijk veel finan ciële voorspoed brengt (immers een geluk bij een ongeluk,want ongeluk is voor sommigen es em mers onder ons vaak ook een soort onvervangbaar, onbetaalbaar geluk.Zie:Het sadomasochisties univer sum,Fred van der Wal,uitg. Nomanspress 1999,400 pag. m. ill.)of  in de derde strofe over ongewassen uit de klei getrokken lamlendige gesubsidieerde drank zuchtige gedrogeerde beeldende kunstenaars met suïcidale neigingen van het Friese tiepe Sj.d.V. maar in de derde zin daarentegen lijkt het te gaan over een mogelijk voortijdig aan Korsakow lijdende existentialistiese antiheld tiepe Fred van der Wal weg gelopen uit de anarchistiese verhalen van Charles Bukowski die voortdurend mummelend, hetzij opgewekt fluitend over zijn niet vermoede po tentie met een penis in erektie als richtingaanwijzer door de mistige jungle van het leven aan de zelfkant  doolt en uiteindelijk in het moeras belandt met andere erotomane ongure half psychopatiese on betrouwbare biseksuele dronkelappen,soms zelfs  geteisterd door duidelijk hoorbare maag- en darm kolieken (blaasorkest),hetzij geluiden van de gehan dicapte medemens al of niet  tijdelijk behept met een kunstmatige uitgang op de buik waar een ples tik zakje aan een sonde bungelt.Last exit to Brook lyn.1964.De kenner van de Amerikaanse six ties literature zal begrijpen wat ik bedoel.Of niet.

Oorzaak en gevolg liggen ook hier overduidelijk be treffende de geciteerde zinnen.Niets aan de hand dus,boontje komt om zijn loontje zoals het hoort, zou je zo zeggen,op het eerste gezicht,geen enkele ruimte voor diepe,verborgen literaire lagen,er staat wat er staat,maar niks hoor,die uiterst be grijpe lijke,duidelijke,beslist éénduidige strofes gaan vol gens de schoolmeesterachtige psychologiserende diepzeeduikende aanhangers van de hogere in-en uit legkunde over wel heel iets anders,iets diepers, donkerders,geheimzinnigers,onduidbaarders, moei zaam opgespit uit de helse,duistere krochten van het onderbewuste.Freud & Co Revisited,maar dan door en voor romantietsie (red.:romantici) en leken verklaard.Enige tijd was ik,als adspirant school meester tussen 1963 en 1965 niet gehinderd door buitengewoon veel kennis op literair krities  of psychologies gebied (maar toch al veel meer dan het gemiddelde lid van de E.O.) ,tot 1968 ook een fervente aanhanger van deze vreemde gedachtegang onder de eenzijdige invloed van Freud,Jung en de verhandelingen van een Nederlandse Jungiaanse psycholoog waarvan ik de naam al lang weer verge ten ben.De door neo-gnostieke en Oosterse esoteriese stromingen beinvloede Jungiaanse waandenk beelden vierden enige tijd hoogtij aan de christelijke Da Costa kweekschool te Bloemendaal waar door leraar pedagogie en psychologie Pilon zelfs de wazige,toen al achterhaalde nonsens theorietjes van de roomse aartsvervalser Teilhard de Chardin met applaus werden begroet en klassikaal behandeld.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.