Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
7 oktober 2011, om 20:50 uur
Bekeken:
510 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
253 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Als ik God was gaf ik voor het hele zootje nog geen dubbeltje! 4"


Als ik God was gaf ik voor het hele zootje op aarde nog geen dubbeltje! (deel 4)

 

door Fred van der Wal 1999, Oldeboorn.

 

Een tekst van lang, lang geleden. Om de academici te gerieven, die zo klinies krities mijn geschreven bijdragen verslinden en regel voor regel spellen om zich eventueel over te kunnen beklagen ter opwekking hunner politiek gekleurde, doorgaans schaapachtige, selectieve verontwaardiging, volgen hier in één keer tien afleveringen vol wise cracks, one liners, reminiscenses, dreams and philosophical judgements by one of the great post war realist Dutch artists. Zo geef ik de boys die niks om handen hebben toch wat huiswerk mee…

 

Er is één met een hoofdletter es (Schepper) die in den beginne alles heeft gemaakt zo lezen wij in de Schrift en die bevalt het volgens het Oude Testament klaarblijkelijk helemaal niet dat daar een ijverig leger kunstartiesten op dit ondermaanse alles nauwgezet zit te plagiëren van de schepping op pa pier of linnen met zilverstift of penseel.Alleen daar om al zou de ingelovige Groninger autochtoon Henk Helmantel heel slecht moeten vallen bij zijn gereformeerde klantjes,die het bij voorbaat al in de broek doen bij het luisteren naar oud testamentiese donderpreken over de Godt der wrake van je opoe. Ben je daarentegen geen wettiese christenmens en leef je er maar wat op los zoals ik,Fred van der Wal al jaren lang doe onder het regelmatig en ongeremd nuttigen van liters alcohol plus een overmaat aan wein,weib und gesang dan heb je met veel onuit voerbare oud testamentiese geboden en verboden of verkalkte dominees al helemaal niets te maken en ga je vrolijk voort langs ’s Heeren wegen met wei nig bekommernissen om op Hem te werpen,geen fi nanciële zorgen maar wel heel veel vertier,dure wijnen en een overvloed aan vrije tijd.Gewetensvol leven is niet mijn sterkste punt,dames,heren!Je wijf is vast en zeker niet veilig onder mijn handen,zult U wel denken!Nee, dat zijn geen verworvenheden die stijle kalvinisten als kunstpromotor annex prentbrief kaarten verkoper/ E.O omroeper Hans doktorandus van  Seventer ook maar in de verste verten aan spre ken,die gaat ondanks zijn hevige prostaatproblemen door als een voortklepperend monomaan mom pe lend half blind gemankeerd molenpaard met oog kleppen van hier tot aan de horizon hinnikend van vreugde over het o-zo-vrolijke veramerikaniseerde E.O. land met zijn oppervlakkige welvaarts evange lie waar zelfs voor een misfit en een sukkel als van Seventer nog een plaatsje onder de zon is.Daar kots ik als modern kunstenaar uiteraard van harte op!

 

U bent zich pas gaan interesseren voor beeldhouwkunst na tientallen jaren alleen de schilderkunst te hebben bestudeerd, maar U bent vooral een fervent tegenstander van Rodin?

 

Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk of van iede reen houden,dat zult U mij toch moeten toe geven, anders wordt het een zootje in de wereld.

Ik vind Auguste Rodin niet alleen als mens verwerpelijk zoals blijkt uit de wijze waarop hij Camille Claudel heeft behandeld,die mijns inziens een veel groter talent is,waar aan Rodin heel wat heeft ont leend, maar ook als beeldhouwer van “De Denker”  kan ik weinig waardering voor hem op brengen.

Ter Braak noemde dat beeld “De Nagelbijter” en de kreatieve studenten van de Columbia University te New York hebben een keer een kopie (bij die Amerikaanse phonies is alles namaak) van dat beeld,dat toevallig op het universiteitsterrein staat,waar zo veel vruchteloos gedacht wordt,een rol wc papier in de hand gegeven,want iedereen die naar het beeld kijkt kan niet aan de indruk ontkomen dat hier een zeer zwaar tillend gezet persoon betrapt is tijdens het uitoefenen van een bloederige,moeilijke,pijnlijk e stoelgang in een openbaar toilet.Alsof hij op zijn eentje kanonskogels zit af te schieten uit zijn anus onder veel fanfares en trompetten. Een onsmakelijk e affaire die beter onder de pet had kunnen blijven! Voor sommigen onder ons is het bezoek aan een toi let een letterlijke en figuur lijke kruisgang,zo heb ik via derden vernomen.Zelf heb ik nergens last van. De oplettende lezer zal al lang begrepen hebben dat de geestelijk en lichamelijk oergezonde,toch wel ge niale Fred van der Wal die net als de musicus Jan B. als verstandig mens vijf tenen knoflook per dag eet en om deze reden uren lang in de wind stinkt doch als geboren stinkbom nooit ook maar één dag in een ziekenhuis sleet,daar in het geheel niet bij hoort omdat hij geen gereformeerde krentenkakker als André F. is.Wie veel knoflook eet wordt heel oud zegt men in een gebied in Kazachstan waar vol gens de mondelinge overlevering iedereen minstens 125 jaar wordt.Wel lees ik gaarne de (Volks)krant of een hoofdstuk uit een goed boek op het toilet en vergeet dan gemak kelijk de tijd totdat mijn echtgenote,die ook wel eens wat wil,ongeduldig aan de deurklink begint te rammelen om in heur hoge nood haar plaats op te eisen.Gelijke monniken,ge lijke kappen,tot op het toilet,nietwaar,dus snel een punt er aan gedraaid.Net als de door mij zeer ge waardeer de Evert van der M. vind ik het heel plezierig tijdens het eten te lezen of liever nog: televisie te kijken,hoe ze elkaar afslacht en bij de Jerry Springer show.Laat eens een stoeltje vliegen! Never a dull moment,is ook mijn devies.

 

Als U gevraagd zou worden voor de Stichting OOK (Operatie Onmisbare Kunst) opgericht door balettomaan Hans Snoek dan zou U onmiddellijk toetreden, mits kitschfabrikanten en non talenten als Henk Helmantel, Rein Pol en die gefrustreerde griffermeerde arrogante befbaard,de eeuwig sjaggerijnig ogende  talentloze teken le raar Jan van Loon  maar ook die niet al te koos jere verkeerd uitgepakte gehaktbal hard core pornography verzamelaar annex gerefor meerde stiekeme kwezel  Mark de Klijn,die Kamper ui,ronduit geweigerd zouden worden?

 

Het doel van de stichting is het bestemmen van een museum of een deel van een museum voor werk van kunstenaars,die de vroegere kwaliteitsnormen zijn blijven hanteren en zich met talent en groot vak manschap toeleggen op genres als portret,land schap en stilleven.Goed zo!Doorgaan!Meer officië le aandacht voor de figuratieve kunst!Je ziet overal het overschatte simpele glas in lood werk van Mon driaan en zijn vele navolgers of de deprimerende wazige,onbestemde doeken van Rothko,maar zel den zie je in de musea Willink,Pyke Koch,het voor oorlogse werk van Fernhout,Schuhmacher, Rosen quist (gisteren kocht ik in Arnhem nog een grote ka talogus van zijn werk,uitgegeven door zijn kunst handelaar Leo Castelli,New York) of werken van de onbekende 19-e eeuwer Heyn,niet te verwarren met zijn verre familielid Albert die de streepjes co de invoerde,daar een ere doktoraat mee verwierf en toch nog op de kleintjes let of die andere vaderland se Piet van de grote daden met de kleine naam.Ik heb zoals U al decennia lang weet een zeer grote he kel aan de abstrakte kunst en zijn beoefenaren en nog een veel grotere hekel aan de drogredenen en kromme redeneringen van modern ogende eigen tijdse soms heel geleerde medemensen die beweren dat de figuratieve kunst bij het verleden hoort en de abstrakte kunst nieuw zou zijn.Op zichzelf is dat al een belachelijk argument,want om welke reden zou iets nieuws per definitie beter zijn dan het oude.Het is toch merkwaardig dat met de modernste bouwme thodes en reusachtige hijskranen een huis in de Vi nex,waar Koos en Jaap V. zo tevreden wonen voor zo lang als het duurt,volgens de prognose het niet langer dan twintig jaar uit zal houden en het huis waar ik in woon al drie eeuwen probleemloos over eind staat en minder aan hypotheek kost per maand dan de huur van een moderne,daarentegen tocht vrije gerieflijke huurwoning in een rijtje die zelfs in Friesland de duizend gulden p.m. aan huur over schrijdt!Huizen die het geen eeuw zullen uit hou den.De mensen die er in wonen toevalligerwijze trouwens ook niet.Over de veel geroemde kwalitei ten van vernieuwing gesproken.Zou het er mis schien aan liggen dat architekten die ik ooit gespro ken heb altijd een geborneerde,slaperige indruk ma ken?Of waren zij juist extra uitgeslapen en hielden zich voor de zekerheid van de domme als ze met een beeldend kunstenaar spraken?

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.