Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
7 oktober 2011, om 10:32 uur
Bekeken:
524 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
206 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Als ik God was gaf ik voor het hele zootje nog geen dubbeltje! 2"


 

Als ik God was gaf ik voor het hele zootje op aarde nog geen dubbeltje! (deel 2)

 

door Fred van der Wal 1999, Oldeboorn.

 

Een tekst van lang, lang geleden. Om de academici te gerieven, die zo klinies krities, nee zo positivisties wetenschappelijk verantwoord mijn geschreven bijdragen verslinden en regel voor regel spellen om zich eventueel te kunnen beklagen ter opwekking hunner politiek gekleurde, doorgaans schaapachtige, selectieve verontwaardiging, volgen hier in één keer tien afleveringen vol wise cracks, one liners, reminiscensies, diepe gedachten, dreams and philosophical judgements by one of the great post war realist Dutch artists. Zo geef ik de boys die niks om handen hebben toch wat huiswerk mee… 

 

 

Een ander onderwerp.

 

Ik heb mij er altijd over verwonderd dat dezelfde kategorie (boekhouders,kleine zelfstandigen, gefrus treerde teken- en handenarbeid leraren van de NHL te Leeuwarden zoals H. P., R. K., J. de L. met een eeuwige snottebel aan zijn loopneus en andere naar de geest soortgelijke miesj machers die mij altijd deden denken aan benepen ex-nsb-ers) die tientallen jaren tegen de uiteindelijk zeer lukratieve beelden de kunstenaarsregeling heeft geageerd,een overheidsmaatregel die op zijn hoogte punt in 1986 de belastingbetaler nooit meer dan 130 miljoen gulden, nog geen halve cent op de begroting, omgeslagen over bijna vier duizend gelukkige, intevreden groot gebruikers, niet al te veel heeft gekost, zich nooit heeft opgewonden over de miljarden subsidies aan het agrariese volkje. Het zal te maken hebben met de eeuwen lange inge kankerde kalvinistiese haat tegen alles wat schrijft of schildert.

Zo heb ik het ondervonden van mijn geliefde medegristen zusters- èn broeders. Moet ik daar blij mee zijn? Neen!

Je kunt nog beter homoseksjuweel zijn dan heteroseksjuweel kunstschilder, want dan heb je niet alleen veel seksjuwelen lol zo vaak als je wilt maar ben je ten minste in gereformeerd opzicht ook nog oud testamen ties sodomieties bekeervee voor die van- en over zich zelf zo graag getuigende inbrave Americanofiele fatsoensgristenen en Spitz burgers als Hans en Jo Ann! 

Ik ben al sinds the silver sixties anti-Ameri kaans en kom toevallig uit een zeer chique, eeuwenoude, half Franse , half Friese familie.

Daarmede (tenminste met mijn buitenlandse afkomst) kan men mij terecht feliciteren, vindt U ook niet?

De Friese tak heeft in mijn familie gezorgd voor een elke vaderlandse zomerbedding overspoelend door noordelijke winden gestaald anarchisties vitalisme dat nauwe lijks zijn eigen grenzen kent, alhoewel ik de botte, onbeschaafde, akulturele  Friezen toch niet al te hoog acht en de Franse, ietwat perfide tak, met al zijn seksjuwelen afwijkingen bovendien gezorgd heeft voor  tientallen van de voorouders overgeërfde geraffineerde perversies op het seksjuwelen vlak, tevens een zucht naar goedkope intriges, onmetelijke genotzucht en in evangeliese kringen onuitspreekbare, slechts op fluistertoon geuite  bizarre sexuele aberraties zoal het lingeriefetisjistische biseksjuwelen soft sadomasochisme waar door de bank genomen voor de ware, levenslustige, niet al te benauwde kenner van de feiten des levens toch echt wel heel veel plezier met zijn tweetjes, drietjes of viertjes in duo-, trio- of quatro verband aan te beleven valt, want daar staan die vrolijke Fransen bol van zoals iedereen weet, die kennen van huis uit niet anders, die doen maar waar ze zin in hebben.

Maat houden? Kunnen ze niet.

Kwintetten, sextetten, septetten, octetten, met zijn allen met de gouden fluit in de hand d’r boven op!

Hele blaas orkesten!

Kom nou gauw zeg, daar doe ik toch echt niet aan mee; ik ben Harm met het harpje niet! 

Friezen deugen niet, Groningers ook niet maar Fransen al helemaal niet.

Mijn oma, geboren in de negentiende eeuw, werd nog opgevoed door een Franse gouvernante en zat niet aan tafel, maar stond gedurende de maaltijd, zodat veel kinderen van gegoede families in die tijd hun hele leven rond liepen met een onvervang baar paar bespataderde rachitispoten van heb ik jou daar, in de wandeling zogenaam de biggenvangers of ook wel O-benen genoemd, in tegenstelling tot de voor beta academici wiskundig meer interessante X-variant. Melk drinken, ho maar.

Mijn grootmoeder was jaren lang overtuigd spiritiste, gedemoniseerd en zo paranoiede en geschift als een deur, maar dat moet kunnen in upper middleclass families die dankzij ruime finantsiejele middelen hun eigen boontjes doppen.

Zij was zoals het in Franse kringen hoorde antichristelijk en tot op hoge leeftijd sekretaresse van de Society For Parapsycho logical Research. 

Een soort uit Engeland overgewaaide toverclub met akademiese pretenties. De buitengwoon hoogleraar parapsychologie Prof. Tenhaeff was kind aan huis bij ons en een maal heb ik de omstreden helderziende boerenlul Croiset in zijn gezelschap mogen bezienswaardigen. Hij imponeerde mij niet. Bezet gebied door vele geesten. Jaren later zijn beiden als charletans ontmaskerd en de buitengewone leerstoel parapsychologie te Utrecht terecht opgeheven.

Spiristiese séances en magiese rituelen werden op bepaalde dagen uitgevoerd bij maanlicht in de achtertuin van de grote villa in Heemstede waar ik tien jaar doorbracht.(1957-1967)

 

Mijn asexuele weinig intellektuwele tante (met moeite haalde zij de ulo en studeerde zonder enig succes tientallen jarenvoor een M.O. akte Frans) die, naar men in familie kringen zegt, er  “uitsluitend platonies”  lesbiese vriendinnen  op na hield, woonde ook bij ons in huis en ging ter leringhe ende vermaeck, maar vooral omdat het zo sjiek (chique) stond regelmatig met de wereld beroemde wiskundige Brouwer en zijn broer naar de opera.

Zij bezocht des zondags  de Waalse gemeente in Amsterdam waar voor een handjevol snobs kerkdienst en in het Frans werden gehouden.

Niet dat ze ergens in geloofde maar de Franse taal vond ze wel heel erg  dolletjes en erg exclusief. Het evangelie klonk ook zo pittoresk in het Frans.

Die professor Brouwer was behalve de uitvinder van het wiskundige intuïtionisme dan ook zo gek als een meloen en viel na 5 minuten steevast in slaap als de eerste noten van een aria hadden geklonken en bleef anderhalf uur snurken.

Ik heb om deze hierboven aangevoerde redenen ten aanzien van mijn gemixte half exotiese afkomst dan ook heel wat meer beschaving in huis dan de gemiddelde onbeschaafde Friese, hetzij Groningse kunstenmaker, annex artistieke boerenlul Heank Duvelsjas met zijn Babsbobsbillebabs, Reinie Pollewop, de gefrustreerde teken leraar J. v. L., die het na zijn echtscheiding alleen nog maar met waterverf doet of de eerste de beste lullige, bescheten teken leraar bij het BLO… pardon, HBO onderwijs NHL te Leeuwarden. Het lerarencorps van de sektie tehatex lijkt ontsnapt uit een gesloten tbs inrichting voor randdebiele onverbeter lijke psychopatiese kriminelen en halve vrijetijds amateurhoeren en toch noemt een ingetogen, goed aangepaste keurige, verbaal begaafde, in brave kalvinistiese kort geknip te dame waar niet echt veel opwindends aan te beleven valt, die bovendien veel liever onbekend wenst te blijven (uit de gezond heidszorg te Leeuwarden, dus als U als lezer wat onder  de leden hebt, met uitzondering van een geslachtsziekte, weet U waar U wezen moet) en naar ik al jaren vermoed nooit van haar leven op seksueel gebied een scheve klapschaats zal rijden (en dat pleit niet helemaal voor het vitalisme van de persoon in kwestie. Ik beoordeel mannen en vrouwen nog altijd naar het aantal minnaars en minnaressen die zij hebben versleten. 

Gemiddeld 7,4 in Nederland en 16 in Frankrijk, dan sla ik toch echt geen slecht figuur met een score van 29 en het hadden er veel meer kunnen zijn want ik heb er heel wat afgewezen). De teksten die ik publiceer vond zij zeer ongenuanceerd  “vuiligheid die ze niet in haar huis wil hebben” ondanks dat ik nooit een onvertogen woord tegen haar heb geuit en mij altijd zonder veel moeite of zelfbeheersing tegen over haar als een ware met Chanel Egoïste uit Albi (Frankrijk), geparfumeerde gentleman  (vert.: zachte man) keurig heb gedragen in de toch wat krap bemeten gang van haar eenvoudig naar kalvinistiese opvattingen spartaans bemeubelde huis aan de J.P Troelstraweg terwijl het daarentegen voor iedereen toch heel begrijpelijk zou zijn, zelfs voor de meeste gereformeerde overspelige dominees van de Nederlands Gere formeerde Kerk, als een oudere, wijze, gerijpte, viriele manlijke kunstenaar zoals onze eens zo hyperpotente alles verslindende overrijpe auteur dezes, naar men beweert met al zijn geestelijke en lichamelijk overwicht een jongere levens lustige, doch helaas door heur kalvinistiese opvoeding geremde vrouw in woord en daad toch niet begeert in het alkoof op het lage theetafeltje achter de walmende pit van het waxinelichtje, want licht moet er zijn.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.