Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
26 augustus 2011, om 12:51 uur
Bekeken:
578 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
231 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"De fenomenologische wartaal van de metabletica"


DE FENOMENOLOGISCHE VAGE WARTAAL KOMT AARDIG TOT UITING IN DE PRINICPES VAN DE METABLETICA ANALFABETICA VAN PROF. VAN DEN BERG

 

METABLETICA EN FENOMENOLOGIE

 

De metabletica is fenomenologisch in haar methode en dus niet gericht op het onder een andere naam binnenlaten van een middeleeuwse metafysica. Er wordt geen hegeliaanse tijdgeest geponeerd waar allerlei te onderzoeken gebeurtenissen in moeten passen, maar de fenomenen worden onderzocht.

 

De fenomenologie wil de zintuiglijk gegeven zaken in het spontane bewustzijn vatten opdat ze concreet worden.

 

Tot de fenomenen die men onderzoekt behoren feiten en gebeurtenissen als ervarings gegevens, vooraleer ze in een bepaalde wetenschappelijke theorie zijn gethematiseerd.

 

Fred van der Wal: Fenomenologie en wetenschap sluiten elkaar uit.

 

De fenomenologie levert aldus een beschrijving van datgene waar het bewustzijn op betrok ken is.

Vanwege de betekenis van het bewustzijn voor de fenomenologie, kan eenzelfde ding, gebeurtenis of feit toch anders zijn, omdat men er inderdaad anders tegenaan kijkt. In de metabletica wordt nu het fenomeen van het veranderen zelf object van onderzoek, zeker als men zich de vraag stelt “waarom veranderen de dingen?” of  “waarom veranderen onze wijzen van kijken?”

 

Fred van der Wal: Geen nieuwe opvatting. Deze visie is al zo oud als de mensheid.

 

Dit laatste is in het oeuvre van prof. J.H. van den Berg, de grondlegger van de metabletica, van bijzonder belang: het is niet zo dat de dingen alleen maar anders zijn omdat verschillende personen op verschillende ogenblikken een verschillende aandacht voor een orchidee hebben. Ook tijdsperiodes doen de dingen veranderen en bepalen het perspectief van de waarnemingen, met als gevolg dat de mensen zich anders in de wereld gaan oriënteren.

 

Fred van der Wal: Mededeling die gelijk staan aan het open trappen van een openstaande deur.

 

Volgens prof. J. De Visscher in ‘Kunst en Wetenschap’ raken we hier aan het kernpunt van de oorspronkelijke intuïties van Van den Berg: de historiciteit van de veranderingen moet niet alleen in haar eenvoudige chronologie worden bestudeerd, maar ook situationeel in haar synchronie, in haar gelijktijdigheid.

 

Fred van der Wal: Geen nieuw standpunt. Een dik doende zin die aanbeveelt om een verandering in de historische kontekst te beschouwen.

De iconologie is al sinds haar geboorte in 1912 bezig  op door metableticcus beschreven wijze kunstwerken in de samenhang met literaire uitingen te duiden

 

De historisch fenomenologische vraag luidt dan: welke fenomenen in een bepaalde tijds periode behoren tot de zaak zelf van de verandering? De mens is in en van de wereld die de samenhang van de dingen uitmaakt; daardoor leeft hij, is hij steeds buiten zichzelf, intentioneel betrokken op wat hem omringt. Deze intentionaliteit of betrokkenheid is de existentie van zijn bewustzijn eigen, het is zich steeds van iets bewust. Dit buiten openbaart de aard en de eigenschappen van de enkeling, van een groep, van een volk, en van de geschiedenis van een volk.  Deze historische fenomenologie heeft Van den Berg metabletica genoemd, en hierbij heeft hij vooral oog voor de samenhangen, zoals in zijninterpretaties van architectonische gebeurtenissen.

 

Fred van der Wal: De vragen die de metableticus zichzelf stelt (zie zijn visie op bouwstijlen) zijn door de iconologie al veel eerder en afdoend beantwoord. Metabletica is nonsens, achterhaald, onwetenschappelijk en leidt tot niets.

 

(wordt vervolgd)

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.