Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
22 augustus 2011, om 21:48 uur
Bekeken:
628 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
193 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Helena's onjuiste, simpele visie op het verzet WO II DEEL 1"


HELENA HEEFT EEN ONJUISTE VISIE OP HET VERZET WO II  (DEEL 1)

 

Helena 17-08-2011 17:09

 

Helena: Fred van der Wal is nogmaals aan het verdraaien en aan het liegen! Ik verwijs nogmaals naar de originele tekst over SM en concentratiekampen. Lees nou eens goed wat daar staat en trek uw eigen conclusies. Ik had een heel verhaal hier geplaatst maar de reactie verscheen niet, dan maar korter.

 

Tekst Fred van der Wal: Door leken wordt S.M. altijd weer ten onrechte in verband gebracht met nazi praktijken. Amnesty International, een organisatie van verontwaardigde schoolmees ters en humanistiese padvinders die zich overal mee menen te moeten bemoeien, heeft in mei 1985 een artikel over het tribunaal rond Mengele, de voormalige S.S. kamparts te Auschwitz, eveneens en passant veroordelende, moralistiese uitspraken gedaan over S.M. en haar aanhangers en beoefenaren. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd SM op één lijn te plaatsen met Nazi praktijken?

 

Helena: Dit is dus een deel van de originele tekst. Lees wat hij schrijft over Amnesty International, een organisatie die zich inzet voor de mensenrechten! Kennelijk maakt Fred zich zelf niet druk om mensenrechten, zie zijn talloze teksten.

 

Fred van der Wal: Helena kletst maar wat, Kokopelli, Frans Muthert, Krudzlo en Grutte Pier, vooral laatst genoemde, hebben mij belasterd dat ik leugens zou schrijven o.a. betreffende mijn CV en lijst tentoonstellingen. Op mijn aanbod aan te tonen waar de leugens aantoonbaar waren tegen een beloning van een kunstwerk van mijn hand, zweeg deze meneer GP. Zwakkere, kennelijk gemakkelijk te beinvloeden  figuren als Helena, Kokopelli, Frans Muthert en Krudzlo namen het onterechte verwijt graag over. De echtgenote van Kokopelli schreef drie schandalige hateblogs over mij op het Vkblog, die niet door de moderatrice werden verwijderd omdat zij persoonlijk bevriend was met Kokopelli.

Frans Muthert loog op zijn weblog dat ik zijn mailbox vol met Spam zou hebben gestort. Ik heb deze Freek de Jonge impersonator nog nooit een mail gestuurd. Na eindeloos gezeur van Muthert cs dat ik “ nooit geschorst werd is en alles maar mocht neer zetten wat ik wilde   mejuffrouw M. R., moderatrice Vkblog op karakterloze wijze gezwicht en kreeg ik twee  weken schorsing. Het was geen weblogger duidelijk wat de reden was. Muthert was in zijn nopjes.

 

Helena: Verder zet Fred van der Leugen Wal weer iets raars neer in zijn reactie :

 

Ik heb "verzetsstrijders" ,ex- concentratiekampgevangenen, NSB-ers en SS-ers, sadoma sochisten, communisten, occultisten tussen 1962 en 1997 gesproken. Mijn beeld van de medemens zal iets genuanceerder zijn dan de doorsnee.

 

Helena:  Je hebt helemaal geen verzetstrijders gesproken of ex-concentratiekamp gevangenen.

 

Fred van der Wal: Helena trekt hier een onjuiste conclusie, door mij ontzenuwd in een vervolg reactie.

 

Helena: Anders zou je je nooit zo denigrerend uitlaten over deze mensen!

 Bovendien zet je nu van alles naast elkaar, verzetsstrijders, ex-concentratiekampgevangenen, NSB-ers, SM-ers en occultisten.... sjonge nou goed hoor dat je met sadomasochisten en occultisten hebt gesproken, vreemd is het niet dat jouw wereldbeeld tamelijk out of this world is....en verder citeer je wederom iemand verkeerd, namelijk Ischa Meijer. Hij heeft zelf NB in een concentratiekamp gezeten als baby en is altijd zwaar getraumatiseerd geweest. En over verzet heeft hij geschreven dan wel gezegd dat er avonturiers in zaten....nou dat lijkt me dus wel even hele andere tekst dan jij hier over hem citeert.

 Oh is dat humor? Oh nee, het heet spiegelen? oh nou ga jezelf maar spiegelen en toedeloe dan maar en tot nooit meer ziens!

 

Fred van der Wal 17-08-2011 17:35

 

Nee, ik heb geen belangstelling voor mensenrechten, dat moeten anderen maar doen. Niemand had belangstelling voor mijn rechten van mijn babytijd tot mijn een en twintigste.

 

Van mijn familie had mijn biologische vader als ex-verzetsman vanaf 1972 een uitkering van Stichting 1940-1945 tijdens zijn leven, zoals te controleren is, zijn eerste ex-echgenote zat eveneens in het verzet, de familie gevlucht in 1944 vlak voor een inval van de SD en Wehrmacht uit Renkum, een familielid van de Bigot aan de kant in het gewapende verzet, mijn zuster een uitkering van Stichting 1940-1945.

 Ik heb NSB-ers, ex-SS-ers, kunstenaars van de Kultuurkamer, de ex-echtgenote van de vertaler van Mein Kampf (haar leven lang een Nazi gebleven) en diverse communisten gesproken, o.a. de verzetstrijdster Truus Menger in Ede enkele malen in de zeventiger en tachtiger jaren. Een mevrouw ddie je alles wijs kon maaken en een buitengewoon slechte “kunssteres”met haaar kleihompen ddie beelddhouwwerken moeten vorostellen. Alles wat een ex-verzetstrijder, communist of Jood in elkaaar fabriekte tussen 1945 en 1985 werd van het label Grote Kunst Op Politieke Grondslag voorzien.

 Ik heb een "verzetsman" gesproken die aan de ene kant in het verzet zat, maar tegelijkertijd Joodse inboedels stal waarvoor hij een half jaaar in een Duits concentratiekamp is opgesloten. Deze meneer, Charels D. , woonde aan het Museumplein en heb ik van 1954 tot 1973 mee gemaakt. Een fabulerende fantast en een schertsfiguur.

Na WO II betrokken bij een zwendel waarbij een budget van 30000 gulden door de Amerikanen aan hem gegeven om de CPN leden in de val te laten lopen “zoek” raaakte.

 Ischa Meijer heeft letterlijk gezegd dat onder de normale omstandigheden verzetsmensen in een krankzinnigen gesticht of de bajes zouden hebben gezeten.

Je kent je literatuur op dat gebied slecht. Hij heeft dat niet alleen gezegd maar ook geschreven in één van zijn nu al reeds weer vergeten boekjes.

 De traumas van Ischa Meijer zijn defecten in zijn karakter grotendeels geweest. Ischa kwam over huis in Zandvoort bij mijn biologische vader en zijn tweede vrouw, daar Ischa in de zestiger jaren bevriend was met de tweede rangs actrice Edda B.

Ischa, een onmogelijk mens ook als tiener al. Terecht het ouderlijk huis te Heemstede uitgeschopt.

Lees maar eens de getuigenis van zijn zuster. Lees ook maar eens de minachtende com mentaren van Ischa op zijn vader.

 Het zal je wellicht spijten, maar ik heb van alle beweringen hierboven de papieren in huis , tot en met de uitgebreide rapportage van Stichting 1940- 1945.

 Voor je een ongefundeerd oordeel geeft over mijn achtergrond zou je je eerst beter moeten oriënteren.

 Er zijn naieve mensen, die menen dat de mensheid te verdelen is in twee categorieën; goed en slecht, goede vaderlanders en foute vaderlanders. De “goede” vaderlander zou dan de verzetstrijder zijn. Uit mijn ervaringen en gesprekken lopen goed en kwaad door elkaar heen. De nobele gladiator-verzetsman bestaat in films, niet in werkelijheid.

 

Helena 17-08-2011 18:03

 

Nou Fred toevallig heb ik in mijn familie ook mensen die in het verzet hebben gezeten, en daardoor in een concentratiekamp terecht kwamen, maar het wel hebben overleefd.... (nu leven ze niet meer) en verder ook familie in Jappenkampen.

En verder lees ik dat Ischa Meijer dit heeft gezegd :

Het handjevol dat zich tijdens de tweede wereldoorlog met het verzet bezighield voor het overgrote deel bestond uit halfgare avonturiers, die onder andere omstandigheden gewis in gevang en gesticht zouden zijn beland.’

 Dan heb je met dat citaat van Ischa Meijer voor een deel gelijk! Maar je schrijft er ook bij dat deze man helemaal gelijk had. En dat kan jij dan wel vinden, maar hoe weet je of dat zo is? Natuurlijk zaten er onder verzetsmensen ook mensen die op een bepaalde manier fout waren of weet ik veel, of die "de weg kwijt waren". Maar je kan niet alles op een hoop gooien!

Er ontstond enorm veel beroering toen Ischa Meijer deze uitspraak deed.

 

Bovendien schrijf je zelf dat Ischa Meijer gelijk had met zijn uitspraak. en later schrijf je dat Ischa Meijer zelf defecten heeft en dat hij terecht door zijn ouders uit zijn ouderlijk huis zou zijn geschopt en je schrijft iets over de zus van Ischa Meijer.

 Nou hier vind ik dit over haar :

www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/A...

Het gezin Meijer, zwaar getekend door de oorlog, wordt door haar beschreven als een licht ontvlambaar vat buskruit met een autoritaire vader, een volgzame moeder en een broer die wanhopige pogingen deed aandacht te krijgen en te voldoen aan de hoog gestelde verwachtingen van zijn vader. Van wegcijferende liefde en huiselijke warmte was nauwelijks sprake.

 

Helena 17-08-2011 18:40

 

Volgens de redenatie van Fred (aangezien hij het eens is met de uitspraak van Ischa Meijer) zijn o.a. Jonge meisjes zijn het nog, als Hannie Schaft (1920), Truus Oversteegen (1923) en haar zusje Freddie (1925) en Truus Menger "halfgare avonturiers, die onder andere omstandig heden gewis in gevang en gesticht zouden zijn beland.’Hoorde daar ook Wilhelm Staehle bij?

Waren duitsers die in het verzet gingen van hetzelfde laken één pak? (dus ook avonturiers die onder andere omstandigheden in gevang en gesticht zouden zijn beland...)? Nou veel plezier hoor met je SM-praktijken

 

Fred van der Wal 17-08-2011 18:49

 

Duitsers die in het verzet zijn gegaan? Een handje vol. Ik ken de historie van Ischa goed. Voor de intellectuele prestatie van Jaap Meijer heb ik respect en dat had Ischa niet. Nogal logisch dat het hele gezin getraumatiseerd was, dat is geeen wonder. Uit alles wat ik gelezen en gehoord heb blijkt dat Ischa geen aangenaam karakter had. Het boekje van Mirjam, die heel verstandige taal uit slaat, vond ik een sympatiek geschrift en genuanceerd.

Zijn kritiek op "verzetsmensen" en hun aan- en inhang werd mij in 1972 bevestigd door de Joodse historicus Salvador Bloemgarten, die mij toen vertelde bij een bezoek aan mijn huis op de Bilderdijkkade te Amsterdam dat van veel verzetsmensen het slechts een calculatie was, wat brengt een Jood meer op als we hem laten onderduiken of aangeven. Het schokte mij toen wel enigszins. In het onthullende boek "Kopgeld" over deze betalingen door de bezetters aan Hollanders, die Joden aan gaven, staat de zwarte kant van ons Nederland te lezen.

 In enkele weblogs heb ik neer gezet op welke wijze WO II mijn familie en mijn broer en zuster voor persoonlijke en financiële schade op leverde.

 WO II veroorzaakte het verlies van mijn ouderlijk huis en een kantoorboekhandel, mijn ouders gingen uit elkaar, mijn vader kwam enige tijd in het gesticht, ik ging vanaf mijn anderhalve jaar naar de grootouders, de "biologische vader en moeder "voerden een juridische strijd tegen mij mijn zuster en broer tot mijn eenenwtintigste.

 Ik weet waar ik over spreek.

 A geruime tijd loop ik rond met de gedachte de getuigeverslagen van Stichting 1940- 1945 in mijn bezit te publiceren op het weblog zonder namen van betrokkenen te vermelden alhoewel zij daar niet erg blij mee zullen zijn. Indertijd, jaren geleden kreeg ik een verbod vanuit dit terreur instituut. Verboden zijn echter te negeren.

 Je kunt vol houden dat het allemaal "gelogen" is wat ik hier neer zet, zoals een aantal webloggers ook steeds vermeldt, die ik echter nog nooit heb gezien of gesproken.

 Veel indruk maakt dat niet op mij.

 

Fred van der Wal 17-08-2011 18:55

 

Helena

Weer die agressieve toon. Als je ziet wat het doorgaans knullige verzet heeft opgeleverd kun je daar vragen bij stellen. Ik geloof niet in helden. Wilhelm Staehle heb ik nooit iets over gehoord. De anderen wel.

 

Helena 17-08-2011 19:38

 

Je beweert nu dat veel verzetsmensen meededen aan die "kopgeld" praktijken. Of, dat veel verzetsmensen dachten : wat brengt een jood meer op, onderduiken of aangeven....

Nou er zullen ongetwijfeld wel tussen zitten die zo dachten, maar om nu te schrijven dat het er veel waren?

Dat het verzet zo goed verliep heb ik zelf ook nooit beweerd! Nee anders was het hier ook wel anders afgelopen in NL. Maar het moest ook wel onder uiterst moeilijke omstandigheden gebeuren...

Ik snap niet waarom je je dan wel zo negatief uitlaat over ex-concentatiekampgevangenen en verzetsmensen maar over de duitsers (nazi's) in die tijd destijds horen we je amper!

Dat je familie ook zwaar getroffen is door WOII dat spijt me, maar helaas zijn jullie echt niet de enige. Je zou denken dat je dan wat meer respect toont naar andere oorlogsgetroffenen. maar ja ieder verwerkt het op zijn eigen manier.....

Schrijf je nou dat de stichting 40-45 een terreurinstituut is of heb je het over iets anders?

 

Fred van der Wal 17-08-2011 20:38

 

Ik heb de informatie van een historicus, het waren uiteraard meestal geen verzets mensen die in Joodse onderduikers handelden, maar goede vaderlanders. Alhoewel iemand die een of mmeer Joden liet ondderduikeen als deelnemer aan het verzet kan wordden betiteld.

 Dat hele geromantiseerde verhaal van het verzet; in Amsterdam zorgden 200 politie agenten er voor dat de hele Joodse populatie werd opgepakt.

 Nederland leverde de meeste SS-ers van alle landen. Als ik mij goed herinner 20000 waarbij de nadruk op inwoners van Drenthe lag.

 Over de Nazis is genoeg bekend, dat hoef ik niet toe te lichten.

 Over ex- concentratiekampgevangene laat ik mij niet negatief uit. Heb er een handje vol van gesproken. Niet allemaal waren zij getraumatiseerd.

 De "verzetsmensen" die ik wel heb mee gemaakt waren geen haar beter dan degenen die zij bestreden. Het rechtse deel van het verzet heb ik al helemaal geen hoge pet van op. De taal die leden van het OSL uit sloeg was extreem rechts. De verzetsgroep C6 was een los geslagen stel  bloeddorstige terroristen die tegen de wens van de regering in Londene in gingen om geen mensen te likwideren.

 

 Zo nu en dan sprak ik kapitein Westerling. Tot vlak voor zijn dood. De leeuw van Celebes. Ik kon het goed met hem vinden. Hij zei mij in 1967: Je zou een slechte soldaat geweest zijn. Ik vind dat een grote aanbeveling. Dan weet je waar ik sta.

 In de jaren '70 sprak ik een "verzets strijder" uit Ede, Parklaan 16 . Een halve gare; met één hand had hij Duitse tank divisies tegen gehouden, dankzij hem was WOII door de geallieerden gewonnen, als laatste man had hij op de Grebbeberg vanaf zijn heup met een machinegeweer de vijand tegen gehouden.

Onzin. Alleen mijn goedgelovige zuster trapte in dit soort flauwe kul.

 Ik haalde mijn schouders op toen ik het gebral hoorde en ging mijns weegs.

Met dit soort idioten heb ik te maken gehad.

 O, ja, de principiële Stichting 1940-1945 die zo goed was om kinderen van NSB-ers een oorlogsuitkering te gaan geven in de jaren '80 omdat het aantal verzetsstrijders op raakte anders hadden ze geen werk meer bij de Stichting.

 Een kopie van de rapportage over mijn vader weigerden ze mij aanvankelijk. Vervolgens na aandringen en melding maken dat ik de publiciteit zou zoeken kreeg ik een gemutileerd dossier waarin alle data, namen en plaatsten waren uitgewist. Via via kreeg ik een kopie van het originele dossier.

 Tevens een verbod er uit te publiceren op straffe van rechtsvervolging.

 Ja, dat noem ik terreur.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.