Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
14 april 2020, om 18:59 uur
Bekeken:
129 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
44 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Nachtelijke kwellingen"


Nachtelijke kwellingen 

De keren dat de wetenschap gepoogd heeft incubi en succubi te verklaren is steeds verband gelegd met andere paranormale verschijnselen. In zijn alom geprezen boek Creatures from Inner and Outer Space (“Binnen- en Buitenaardse Wezens”) heeft Stan Gooch het over een ervaren onderzoeker die vreemde klopgeluiden of zelfs hele gesprekken hoorde terwijl er verder toch niemand aanwezig was in de huiskamer.

De man in kwestie voelde een paar keer duidelijk iemand aan zijn haar trekken en dat er iets op zijn voet drukte of een onzichtbare klauw die hem bij zijn schouders greep.

Hij vond het opwindend. Maar het vreemdst en meest angstaanjagend van allemaal was die keer dat hij- voormalig politieman van de bereden polietsies- op de meest onvoorspelbare momenten plotseling van achteren werd vastgegrepen door een mannelijke entiteit waar hij de harde, demonies aanwezigheid duidelijk tegen zijn billen voelde alsof er iemand vlak achter hem stond. Toen die demon zich enkele nachten later weer meldde, riep hij de incubus geluid-loos toe: “Wegwezen jij, geteisem! Zout toch lekker op naar je eiland!”, waarop het wezen met de staart tussen de benen afdroop.

Later werd hij nog achtervolgd door een vrouwelijke entiteit die ook al iets met hem wilde waarin hij aanvankelijk mee ging omdat de omgang gepassioneerd was en de kennismaking op een wrede en gewelddadige manier uitiep waarbij hij onderworpen werd aan bizarre handelingen aan zijn gevoelige lichaamsdelen. Pas toen de onzichtbare aanwezigheid van dat wrede vrouwelijke wezen na jaren via concentratie oefeningen met  moeite vervaagde slaagde hij er voorlopig in los te komen van de verrukkingen van bovenaardse connecties, om vervolgens voortaan in een diepe slaap te vallen.

Incubi en succubi hoeven niet altijd volslagen vreemden te zijn of onzichtbaar, maar kunnen naar het schijnt uit de vele getuigenissen ook beken-den zijn van ons.

In ‘Hallucinaties Bij Welwillende Lustige Weduwen’, een studie die gepubliceerd werd in een vooraanstaand medisch tijdschrift, het British Me-dical Mysteries Journal, onthulde W. Demisec dat bijna de helft van de circa driehonderd ondervraagde mannen en vrouwen zei hun overleden partner te hebben gezien, gehoord, gesproken of zelfs aangeraakt. Veel-vuldig hadden de levenden omgang gehad met zichtbare verschijningen en genoten er optimaal van. De relatie was zelfs vele malen beter dan met de ooit levende partner en werd vaak als Duivels Lekker Voor Je Stekker betiteld.

Ook werd ontdekt dat degenen met dergelijke hallucinaties meestal boven de veertig waren, waarbij de mensen van boven de zestig de meest le-vendige verschijningen hadden gehad. Dit was natuurlijk een onderzoek op vrij kleine schaal, en het is ons niet bekend of iemand van de ondervraagden ook hallucineerde als hij of zij met de overleden partner de liefde bedreef. Maar het zou interessant zijn om na te gaan of men met het klimmen der jaren vaker met spookverschijningen te maken krijgt, omdat onzichtbare wezens zich vooral aan adolescenten vertonen. Of hebben ouderen misschien meer de drang om troost te vinden in bovenaardse intieme relates en hebben ze daarom minder moeite hun vroegere geliefden op te roepen? Kan dan ook niet worden gezegd dat jongere mensen, die seksueel meer actief zijn, eerder zullen hallucineren over een bovenaardse entiteit die zich te buiten gaat aan on gewenste verkrachtingen.

Een mogelijke theorie is dat incubi en succubi de geesten zijn van overleden, losbandige personen die op de een of andere manier aard-gebonden zijn gebleven en door hun lusten niet los kunnen komen van aards vlees om daar hun lusten mee te stillen.

Een psycholoog suggereert in een wetenschappelijk artikel dat onze gedachten omgezet kunnen worden in fysieke entiteiten via herhaalde diepe concentratie. Ieder van ons zou zijn eigen incubus of succubus kunnen creëren, dus zet ‘m op, witte muizen en hit the road jack.

 

Het verhaal van Repelsteeltje.

 

In zijn studie Het verhaal van  Repelsteeltje maakt de psychiater Shock Doc melding van de ervaringen van deze oogverblindende vrouw, die als kind door haar familieleden van zowel de manlijke als de vrouwelijke kunne was misbruikt. Zij vertoonde een hele reeks hysterische symptomen die bekend zijn uit de para-psychologische literatuur. Zo viel op met hoeveel gemak ze een verschijning kon oproepen van een familielid (die op dat moment nog in leven was) die zich tegenover haar duidelijk wenste te gedragen als een incubus waarin zij voor de volle honderd procent in mee ging. Het bovenaardse genoegen was voor haar het enige doel in haar leven. Het was echter beslist niet werkelijk een familielid, in zijn of haar normale fysieke gedaante, want die was op dat moment elders gesignaleerd in een fabriek.

Ze ontdekte ook dat ze in staat was haar vriend voor zichzelf te materialiseren, en dat deed ze zelfs opzettelijk, om met die entiteit de liefde te bedrijven, want daar voelde ze zich beter bij op haar gemak dan met de “echte” vriend. Hij was gewoon beter, langer, vuriger en intenser. Uren lang werd zij regelmatig bezeten door de geest.

Shock Doc geeft aan wat ze allemaal open en bloot vertelde over waar dat met deze entiteit allemaal toe leidde.

“Hij kuste me weer hartstochtelijk op de mond. Zijn vingertoppen streelden mij overal en maakt mij volkomen bereid om hem te ontvangen. Daarna begon hij de liefde met mij te bedrijven, soms uren lang… !” Nog uitzonderlijker is de bewering dat de materialisaties van haar soms ook door anderen werden waargenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat bovenaardse verschijningen af en toe door anderen worden gedeeld en misschien telepathisch kunnen worden overgebracht om de toeschouwers op een idee te brengen.

 

 

 

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.