Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
27 oktober 2017, om 19:22 uur
Bekeken:
291 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
160 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Leven en dood liggen in Gods hand. Geen euthanasie dus!"


WIE GELOOFT DAT HET LEVEN EEN ONVOORWAARDELIJKE OPDRACHT VAN GOD IS EN HET BEGIN EN HET EINDE IN ZIJN HAND HEEFT KAN GEEN EUTHANASIE PLEGEN. DE AUTONOME MENS WIL HEERSEN OVER LEVEN EN DOOD EN SPEELT DAARMEE VOOR GODGERUIME TIJD GELEDEN REAGEERDE EUTHANASIE ARTS WILLEKE STADTMAN OP MIJN WEBLOGS OVER PORNOGRAFIE OP BASIC PUBLISHING DOOR AFKEURENDE RODE REACTIES TE GEVEN. NU HAD MEVROUW STADTMAN ALS ACADEMICA NIET VEEL MEDE TE DELEN. NA EEN OF TWEE WEBLOGS VERDWEEN ZIJ TERECHT VAN  BASICPUBLISHING EN STEMDE MET HAAR VOETEN. NA HET NIEUWS VAN 6 UUR  VERSCHEEN DIE FEL OPGEMAAKTE MEVROUW STADTMAN ALS EUTHANASIE ARTS IN EEN SPECIAL. HAAR LIPPEN WAREN BLOED ROOD GEKLEURD. EEN OMEN.VANVOND NA HET NIEUWS MEVR. WILLEKE STADTMAN, PROMOTOR EUTHANASIE. IK NOEM ZULKE MENSEN DOKTER DOOD.

Fred van der Wal; de glijdende schaal van de moraal zal er toe leiden dat onder een mogelijk al snel optredend dictatoriaal regime, zoals te lezen valt in Openbaringen, grote groepen mensen zullen worden geeuthaniseerd ten faveure van politieke ideologie van de Anti Christ en de valse Profeet. Ik herinner mij nog een uiting van een promotor van euthanasie dat hij voor de TV zei dat we van vrijwillige euthanasie naar gedwongen euthanasie moeten kunnen gaan in de toekomst.

 

Hierbij citeer ik enkele alineas uit SiePlex:Sociaal-darwinisme en eugenetica zijn kwesties die ook beginnen te worden besproken. In veel Europese landen zijn opgericht in het begin van de twintigste eeuw, zijn verenigingen voor euthanasie en rapportage voor het legaliseren van actieve euthanasie uitgevaardigd. In de discussies deel te nemen artsen, juristen, filosofen en theologen.Economische schaarste in tijden van de Tweede Wereldoorlog steunde het doden van gehandicapten en geesteszieken. De realiteit van euthanasie programma’s is in tegenstelling tot de idealen waarmee verdedigt de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld, artsen in Nazi propaganda gemaakt euthanasie argumenten zoals de vernedering van een aantal levens dat zo was, volgens deze propaganda, verdienen van mededogen, om zo een gunstige publieke opinie te bereiken te elimineren Het werd ziek, gehandicapten en zwak beschouwd op basis van medische criteria. Daarom, gezien de realiteit van de medische misdaden tijdens het nazi-regime in de processen van Neurenberg werd veroordeeld als misdadig en immoreel alle vormen van actieve euthanasie en ook positief geregeld, wordt uitdrukkelijk zeggen dat het illegaal is alle soorten van de therapie en medisch onderzoek ondergaan zonder uitleg en toestemming of tegen de wil van de getroffen patiënten.Argumenten tegen de invloed van de “onaantastbaarheid” van het menselijk leven, het verdedigen van hun waardigheid, ongeacht de omstandigheden van het leven en de wil van de betrokkene, en de sociale gevolgen van wantrouwen die euthanasie kunnen leiden.De World Medical Association meent onethisch en veroordeelt zowel hulp bij zelfdoding en euthanasie. In plaats daarvan adviseert de palliatieve zorg.In het geval van Nederland, een van de eerste landen die arts die euthanasie beoefent decriminaliseren, Remmelink studie bleek dat in meer dan duizend gevallen van de arts gaf toe te hebben veroorzaakt of haastte zich de dood van de patiënt zonder zijn verzoek door verschillende redenen, de onmogelijkheid om pijn, gebrek aan kwaliteit van leven of dat duurde sterven behandelen.De positie van de christelijke kerken in zowel wereldwijd, is grotendeels negatief tegenover euthanasie en hulp bij zelfdoding: bijzonder in het geval van de katholieke kerk en de evangelische en pinksterkerken.De pijn, nu kan worden gecontroleerd. De artsen moeten maatregelen kunnen nemen de pijn te neutraliseren. Volgens sommige auteurs, zou het onlogisch zijn om te blijven pleiten voor euthanasie en hulp bij zelfdoding om redenen van mededogen.Citaat Zielenknijper.nlMaar, terwijl met de geallieerde overwinning een eind was gekomen aan de sterfgevallen in de concentratiekampen, waren de psychiaters, overtuigd van eigen goedheid, na het einde van de oorlog doorgegaan met hun macabere moordkarwei. Per slot van rekening, redeneerden zij, was “euthanasie” niet een oorlogsbeleid van Hitler, maar een medisch beleid van de georganiseerde psychiatrie. De patiënten werden zowel voor hun eigen bestwil als voor dat van de gemeenschap gedood.Abrams benadrukt dat de psychiater die hem het “ziekenhuis” liet zien geen berouw toonde. Hij was eerder een “goede Duitser” dan een Nazi. Hij bleef doorgaan zijn gezag te laten gelden door patiënten opzij te schuiven tijdens de rondgang, tot Abrams tussenbeide kwam en tegen de patiënten zei dat ze niet langer naar hem hoefden te luisteren.Archiefgegevens die Abrams in het ziekenhuis ontdekte, bevestigen dat de uitroeiing was begonnen als onderdeel van een nationaal psychiatrisch programma, voordat Hitler overging tot het systematisch vermoorden van de Joden. Honderden patiënten waren voor eind 1941 naar psychiatrische vernietigingscentra gestuurd, toen het nationale programma grotendeels werd gestaakt en de plaatselijke psychiatrische staatsziekenhuizen “de actie” op eigen initiatief overnamen.Na het journaal van vandaag kwam de arts Willeke Stadman in beeld. Warm voorstan-der van eenzelf gekozen dood door zoveel mogelijk te euthaniseren slachtoffers.Ik herinner mij de naam Willke Stadtman van Basic Publishing waar Stadman korte tijd aan deel nam maar weinig had mede te delen.Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.