Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
6 april 2017, om 17:01 uur
Bekeken:
250 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
149 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"We hebben het hier dus niet over hobbyisten"


MAAIKE LAUWAERTS ANALYSE VAN HET KUNSTENBESTEL REAGEER IK GRAAG OP

 

 Beeldende Kunst

 

Nr. 67 juni - juli 2015

 

Maaike Lauwaert: De economische situatie van beeldend kunstenaars gaat er zo sterk op achteruit dat het kunstenaarschap volledig uitgehold dreigt te raken. Dat leert een eigen enquête bij 311 Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. (…)

Ook bij kunstenaars hakt de impact van de financiële crisis er stevig in.

De verkoop bij galeries loopt sterk terug, culturele instellingen gaan kunstenaars steeds meer als sluitstuk van de begroting zien en er zijn door interne bezuinigingen minder opdrachten van overheden, gemeenten en scholen.

De overheid vangt die terugloop niet op, wel integendeel.

Terwijl de kosten voor levensonderhoud stijgen en de maatschappelijke beeldvorming van kunst en kunstenaars negatiever wordt, kortte eerst de Nederlandse overheid op zijn globale cultuurbudget, en nu ook de Vlaamse.

(…)

Wij vroegen het via een online enquête aan 311 beeldend kunstenaars, waarvan twee derde in Nederland en een derde in Vlaanderen woont. (…)

We hebben het hier dus niet over hobbyisten, maar over professioneel werkende en presenterende kunstenaars, die al geruime tijd actief naar buiten treden met hun werk.

 

Fred van der Wal : Onderzocht zijn slechts een 200 Nederlandse (be- roeps?) kunstenaars. Van het onderzoek maakt slechts 4 van de Neder-landse kunstenaars die boven de 65 jaar waren deel uit.

 

Werkzame jaren: 17 kunstenaars boven de 30 jaar, 60 kunstenaars van 10- 20 jaar, 41 kunstenaars 20- 30 jaar.

 

De werkzame jaren van Fred van der Wal zijn er nu 50. Eenmans- en groepstentoonstelling meer dan 350, hetgeen een enkele Friese kunste- nares uit een klein dorp meent te moeten betwisten. Volgens deze dame ‘kon het niet’.

 

85 kunstenaars stellen hun werk 1- 5 keer per jaar tentoon. Gemiddeld ovr de gehele periode geldt dat voor Fred van der Wal ook. De laatste twee jaar heeft hij diverse tentoonstellingen echter afgezegd.

52 van de ondervraagde Nederlandse kunstenaars kunnen leven van hun werk. Fred van der Wal na 1995 niet meer o.a. door een in Friesland en Groningen ingesteld Berufsverbot voor de kunstenaar, waar drs. Huub Mous een weblog aan heeft gewijd. De oorzaak is de afkomst van Fred van der Wal uit Amsterdam.

 

De geniddelde praktijk kosten van Fred van der Wal bedragen tussen de 500 en 1000 euro per maand als we zijn vele publicaties mee rekenen.

 

In 2002 verhuisde de kunstenaar naar Frankrijk waar hij twee ateliers heeft. De reden van de verhuizing was dat de kunstenaar tussen 1978 en 2015 geweigerd werd voor toewijzing atelier door de Friese kunstenaars commissies.

 

Van de 200 gescreende kunstenaars verhuisden 29 naar het buitenland en gaven 47 collegas hun atelier op door financiële moeilijkheden.

 

Het gemiddeld jaarinkomen tot 2001 van Fred van der Wal varieerde dankzij aandelen beleggingen, huizenhandel en verkoop eigen werk. Het bedrag fluctueerde tussen de 30000 en 100000 gulden.

In 2001 was onze kunstenaar miljonair in guldens, nu in euri dankzij twee hypotheek vrije huizen en tonnen in aandelen fondsen.

 

Mijn situatie in maatschappelijk en financieel opzicht is zeer gerieflijk. Ik leid het leven van een luxe kunstenaar, dankzij tegoeden, (klein) pensioen van mijn echtgenote en 2 maal AOW, benevens twee hypotheekvrije huizen

 

Maaike Lauwaert: Slechts 20% van de bevraagde kunstenaars omschrijft zijn situatie als comfortabel. Het merendeel (64%) kan niet leven van zijn kunstenaarschap, dat wil zeggen van de autonome praktijk van maken en tonen, los van hun aanvullende werk in andere of aanpalende sectoren. Voor 48% geldt dat hun financieel-economische situatie de jongste jaren is verslechterd. In reactie op de enquête spreken kunstenaars van een gevecht met armoede, onzekerheid en precariteit.

 

Ook internationaal succesvolle kunstenaars geven aan zelden te kunnen rondkomen van hun praktijk. Anders dan je zou verwachten, leidt succes in termen van toonmomenten en (inter)nationale erkenning dus niet tot financiële zekerheid of duurzaamheid. (…) Het gemiddelde jaarinkomen van 50% van de bevraagde kunstenaars ligt schrikbarend laag: onder de 10.000 euro per jaar. Even ter vergelijking: het minimum jaarinkomen in Nederland is vastgesteld op 18.000 euro en in Belgiëop 17.200 euro. (…)

De cultuur van niet betalen is gestoeld op aannames, reflexen en mythes die variëren van: ‘kunstenaars worden toch al individueel gesubsidieerd, dus daar hoef je als organisatie niets bovenop te doen’, ‘wij betalen in eer, niet in munt’, ‘wat de kunstenaar aan zichtbaarheid verdient, is niet in geld uit te drukken’, ‘kunstenaars werken uit passie, niet voor het geld’, ‘ze zouden het werk sowieso maken’, ‘de markt betaalt’, ‘armoede maakt al eeuwen goede kunst’, etc etc. (…).

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.