Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
23 april 2016, om 08:47 uur
Bekeken:
312 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
195 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Ik heb niets met gedichten en dichters (deel 3)"


EX-ONDERWIJZERES ELS S. TE MEPPEL DRAAGT GEDICHTEN & ANDER LEED VOOR (DEEL 3)

 

 

Laten wij terug keren tot het betreurenswaardige onderwerp van mijn verhandeling t.w. Ed Hoornik. Hier onder een m.i. mislukt larmoyant, romantisch gedicht van vrouwen liefhebber Hoornik:

 

uit de bundel “Ex Tenebris”.

 

Een vrouw beminnen

 

Een vrouw beminnen is de dood ontkomen,

 

weggerukt worden uit dit aards bestaan,

 

als bliksems in elkanders zielen slaan,

 

tezamen liggen, luisteren en dromen,

 

meewiegen met de nachtelijke bomen,

 

elkander kussen en elkander slaan,

 

elkaar een oogwenk naar het leven staan,

 

ondergaan en verwonderd bovenkomen.

 

‘Slaap je al?’ vraag ik, maar zij antwoordt niet;

 

woordeloos liggen we aan elkaar te denken:

 

twee zielen tot de rand toe vol verdriet.

 

Ver weg de wereld, die ons niet kan krenken,

 

vlakbij de sterren, die betoovrend wenken.

 

‘t Is of ik dood ben en haar achterliet.

 

Sentimenteler kunnen de uit roze fondant gegoten suikerspinselzin nen niet. Ik zal u de rest van zijn poëtica besparen.

 

De relatie tussen uitgever Stols en Hoornik wordt vermeld in:

 

Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, ‘Geld verdienen zal ik er nooit aan’. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols, 1938-1954

 

Br. 200: Er viel wel eens een onvertogen woord – meestal als gevolg van een financiële aangelegenheid, zoals een afgewezen verzoek om voor schot of een onjuiste honorarium-afrekening – maar vooral in het begin stonddit de goede verstandhouding niet in de weg. Door de oorlogs om standigheden trader een verkoeling in hun verhouding op. De oorzaak was gelegen in de slechte financiële situatie van zowel Hoornik als Stols. Hoornik, die in die jaren krap bij kas zat en bovendien een gezin moest onderhouden, vroeg geregeld om voorschotten.

 

Maar Stols kon of wilde niet altijd aan Hoorniks verzoeken vol doen. Er ontstonden over en weer irritaties en de vriendschappelijke toon verdween uit de correspondentie, om plaats te maken voor een overwegend zakelijke briefwisseling. Ook na de oorlog bleef deze verwijdering voelbaar. Het contact was minder intensief en de harte lijke toon die de brieven uit de eerste jaren zo kenmerkte, ontbrak.

 

DE WARE AARD VAN HOORNIK: HIJ PUBLICEERDE EN THOU SIASTE, LOVENDE ARTIKELEN OVER NSB-ERS IN HET HAN DELS BLAD TIJDENS DE OORLOGSJAREN

 

Polemieken: Hermans voert in literaire kring een heftige pennen strijd met generatiegenoten. Die polemieken worden opgenomen in Mandarijnen op Zwavelzuur, waarvan in 1963 een eerste druk in eigen beheer ver schijnt, en waarvan in 1983 nog een uitgebreide versie uitkomt.

 

Publicist Max Pam (doc) onthult in oktober 2005 in het tv-program ma NOVA dat in het begin van de jaren negentig een stuk, een “nieuwe man darijn”, is gevonden. Daarin haalt Hermans uit naar de in 1970 overleden Ed Hoornik, die Hermans’ roman “De Tranen der Acacia’s “je reinste por nografie” had genoemd. Hermans slaat terug in het niet gepubliceer de stuk met opmerkingen over het twijfelach tige oorlogsverleden van de huilerige opportunist Hoornik.

 

(Bron: o.a. ANP/WF Hermans Instituut)

 

MAX PAM UITZENDING NOVA WOENSDAG 6 OKT. 2005 TYPOSCRIPT W F HERMANS OVER HOORNIK

 

De tekst van W F Hermans over het drama Hoornik blijft in de kluis van het Hermans instituut dankzij de onwillige erven Hermans om het te pu bliceren. Hermans vermeldt dat Hoornik door een misverstand door de Nazis is opgepakt en een goede behandeling ten deel viel in het concentra tiekamp.

 

“Hij kwam dikker het kamp uit dan hij er in was gegaan”, vermeldt Her mans. Vlak na het publiceren van “De donkere kamer van Damocles” betichtte Hoornik Hermans van het schrijven van pornografie.

 

Hermans schrijft hoe Hoornik snoefde over zijn uitgebreide sex leven en de talloze vrouwen die hij had “plat gekregen”, welke vrouw met naam en toenaam hij de vorige avond had gepakt, “gehoornikt” noemde hij het, hoe ze zich uitkleedden, wat er wel en wat er niet werd uitgetrokken, hoe en hoe vaak hij het vrouwtje had gepakt als zaadverspreider en of de schemer lamp wel of niet aan bleef.

 

Fred Van der Wal: Jaren geleden publiceerde de EO gids een artikel over W F Hermans waarin deze belangrijkste auteur van de twin tigste eeuw door de fijn christelijke moralisten en de EO redacteur “ een vervaar diger van pornografie” werd genoemd.

 

Ik stuurde een ingezonden brief waarin ik de auteur van het artikel uit daagde een strofe uit het werk van Hermans te citeren die porno grafisch zou zijn.

 

De auteur, die ongetwijfeld Hoornik na praatte trok zijn beschuldig ing in. Hij kende het oeuvre van Hermans namelijk niet. Ik wel. Het zegt genoeg over het nivo van de evangelische en gereformeerde “literatuurliefhebbers”.

 

Ik citeer even Peter Andriesse uit Propria Cures van februari 1970, die door Hermans weer geciteerd wordt in Mandarijnen, en die het uitgebreide familie-concern + de grote vriendenkring van Hoornik (!) betreft, waar we ook een nog immer levende oppermandarijn uit dat geslacht treffen – en de italisering dateert al van Andriesse:

 

“Aangrijpende twijfels in Hoornik’s nieuwe roman”, jubelt Anton Koolhaas op de literatuur pagina van Adriaan Morriën, in Het Parool (15-11-’69). Die pagina van Adriaan is trouwens een speel tuin voor de Hoornikjes, Bernlef bespreekt daar de boeken van Schippers, Buddingh’, Morriën, Hanlo, Van Geel, Hillenius, Was kowsky, enz. Schippers bespreekt er de boeken van Bernlef, Bud dingh’, Morriën, enz. Buddingh’ bespreekt er de boeken van Schip pers, Bernlef, enz. enz. De hele kliek heeft natuurlijk ook vrij spel in pa Hoorniks ‘De Gids’ waarin Bernlef en Schippers een serie interviews met hun hele familie- en kennissenkring hebben gepubli ceerd. Ja gezellig!

 

Schippers en Bernlef publiceren nog steeds regelmatig in de NRC, en blijven even volkomen onleesbaar als weleer, maar leven nu al toch zo’n 40 à 50 jaar héél aangenaam van subsidies, literaire prij zen, en letterkundige vriendendiensten, en alles zonder het minste talent of de minste kennis.

 

(wordt vervolgd)

 

fredvanderwal 2013-07-12

 

Stefan,

Madarijnen op zwavelzuur nog steed actueel. De literaire kritiek van Hermans in dat essay is superieur en heeft nog steeds geldings kracht.

Hermans is een auteur die de schrijver van nu kan motiveren en de moed geven om door te gaan. Bernlef en de kliek daaromheen is verschaald lauw bier, Hermans een dubbele wisky on the rocks.

 

stefan 2013-07-12

 

Het blijft intrigerend hoe dit soort praktijken en vriendjespolitiek uiteinde lijk als literair Nederland wordt beschouwd. Als ik Bernlef en zijn compa nen lees word ik niet koud of warm; ik denk dat ik mandarijnen op zwavel zuur van Hermans maar eens moet lezen.

 

3 reacties

 

fredvanderwal

 

Nu | Vroeger

 

Volgde gedwongen door opvoeders da costa kweekschool,5 jaar verveeld, geterroriseerd door een stijl gereformeerde vriendin tiepe Amsterdamse haaibaai, ik ben nu kunstschilder/graficus/auteur van beroep, belangstelling: literatuur, fotografie, computers, karate, boksen, tuinieren, sadomasochisme, bisexuali teit, travestie, transsexualiteit, site seeing, rijden op mijn opgevoerde scooter of in één van m’n autos, social gathering, drank, geld, tuinfeesten, zon, zee, zout op de huid, mijn leven is één groot avontuur geweest met beeldende kunstenaars en auteurs, diverse wilde romances. Tussen mijn beeldend werk door heb ik huizen verbouwd en door verkocht, vijf huizen in bezit gehad binnen één jaar,nu een groot huis met 14 kamers in Frankrijk, een Grande Maison waar 5 nieuwbouwwoningen in passen en een vrij staand huis met 10 kamers in Holland vlak aan zee, want wat Fred van der Wal doet,doet Fred van der Wal goed, anders was ie wel schoolmeester geworden en lid van de kerkeraad en het mannenkoor. Lid kunstenaar van Arti et Amicitiae te Amsterdam, Pulchri Studio te Den Haag, Nederlandse Kring van Tekenaars en Le Groupe Nevers, Groupe Crescendo Entrains Frankrijk. In 2002 officieel geëmigreerd naar Frankrijk, in 2009 weer terug geëmigreerd. Pendel heen en weer tussen de Bourgogne en het suffe, benauw de, onleefbare, hufte rige, veramerikaniseerde, drukke, luidruchtige Nederland. Ik hoop van die kweekschool verder niemand meer terug te zien, want de laatste reünie was de druppel die de emmer mijner schier onbegrensde tolerantie en liefde voor de naaste voor goed deed overlopen. Verhalen van Fred van der Wal op Volkskrantblog 2006- 2012, Basic Publishing 2007-nu, punt.nl tot 2013, OBA en Writeshistory. In voorbereiding verhalenbundels en catalogi. In 2009 eerste boek “Schrijversblokkade” gepubliceerd bij WWAOW.com Mijn devies is: Never a dull moment en met Fred van der Wal altijd bal, want ik ben altijd een jongen geweest van stille wateren zonder diepe gronden, maar niet van de koude grond! En zo is het maar net! Sporten nu; fitness ,wandelen, zwemmen, geen denksport,filosofie of powezie dat is voor softies, meisjes en mietjes.

 

fulpsvalstar permalink

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ed_Hoornik

 

fredvanderwal

 

Dag Fulpsvalstar

Dank voor reactie. De pagina is mij bekend.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.