Gegevens:

Auteur:
Categorie:
Filosofie
Geplaatst:
28 maart 2016, om 16:24 uur
Bekeken:
756 keer
Aantal reacties:
1
Aantal downloads:
204 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"het liefst vertrouwen we op familie"


als het binnen de familie fout gaat, dat er toch
nog een mogelijkheid blijft voor hulp van buiten-
af, dus een soort ''familiebelasting'' die niet
de sociale zekerheid garandeert, maar de zeker-
heid dat als de familie het niet alleen redt
dat er dan nog een ''noodopvang'' is als laatste
redmiddel voor diegenen die ''een probleem''
hebben, dit betekent dus dat de financiele
situatie door de familie geregeld wordt
en de staat (als laatste redmiddel) alleen
de familie kan belasten, zodat de privacy
van de individuele familieleden niet geschonden
wordt, het betekent aan de ene kant, mits de
boekhoudingen van de familie transparant blijft,
dat de familie het voor het zeggen heeft
en dat de staat alleen maar mag ondersteunen
aan de andere kant meer vrijheid en sociale verplichtingen
binnen de familieamé amé

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

"preferably we trust on family"

when it goes wrong within the family, that there still
yet stays a possibility for help from out-
side, thus a sort ''family tax'' that not
the social security garantees, but the secur-
ity that if the family does not make it
that there then yet a ''emergency shelter'' is as final
resort for those whom ''a problem''
have, this means thus that the financial
situation is taken care of by the family
and that the state (as final resort) only
can tax the family, such that the privacy
of the individual family members not harmed
is, this means on the one side, if the
accountancies of the family transparant stays,
that the family has it to say
and that the state but only may support
on the other side more freedom and social obligations
within the family

ame ame

Geplaatst op: 2016-03-28 20:37:25 uur