Gegevens:

Categorie:
Filosofie
Geplaatst:
15 maart 2015, om 18:24 uur
Bekeken:
535 keer
Aantal reacties:
2
Aantal downloads:
198 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"overlegeconomie"


"overlegeconomie"

 

binnen een standaard pakket wordt maatwerk (mondeling) besproken

en vastgelegd in een van-de-situatie-afhankelijke-begroting

 

met andere woorden:

 

er wordt afgesproken wie wat doet en voor hoeveel diegene dat doet

binnen een gangbaar bereik voor wat "een klus waard is"

 

dat je samen tot een overeenkomst komt

dat niet de norm de beloning bepaald

maar dat wat je met elkaar hebt afgesproken

 

dat je in overleg met de groep je werkuren indeelt

dat niet een leidinggevende beslist wanneer je werkt

maar jijzelf in samenspraak met je collega's

 

 

 

"reasoning economy" 

within a standard package customization is (orally) discussed 
and recorded in an on-the-situation-dependent-budget 

in other words: 

there is agreed upon who is doing what and for how much that one is going to do that 
within an established range for what "a job is worth" 

that you come to an agreement together 
not that the standard reward is determining 
but what you have agreed upon with each other 

that you manage your working hours in consultation with the group 
that not a person in charge decides when you work 
but you yourself together with your colleagues

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

"coffee too late, discount on the bill and otherwise free"

imagine you're waiting for a cup of coffee
that you have ordered on a terrace
and it takes you too long
than we find
because on the terrace you also pay
for the service of the waiters
you should get a discount on the bill
why so?
because working people ask the full price
for half work
and that applies just as well
for houses, insurance, cars, bicycles,
et cetera, et cetera et cetera
in other words
we do not need to take it any longer
when half work is being delivered
you have an irrevocable right to discount then
and if you do not get that
then you do not have to pay anything

until this far, until later

with best regards

your social anarchistic psychiatrist and his wife

Geplaatst op: 2015-03-16 15:36:44 uur

"koffie te laat, korting op de bon en anders gratis"

stel je zit te wachten op een kopje koffie
die je op een terras bestelt hebt
en dat duurt je te lang
dan vinden wij
omdat je op het terras ook betaalt
voor de service van de obers
dat je korting op de bon moet krijgen
waarom?
omdat werkende mensen de volle prijs vragen
voor half werk
en dat geldt net zo goed
voor huizen, verzekeringen, auto's, fietsen,
et cetera, et cetera et cetera
met andere woorden
wij hoeven het niet meer te pikken
als er half werk geleverd wordt
je hebt dan onherroepelijk recht op korting
en als je dat niet krijgt
dan hoef je helemaal niets te betalen

tot zover, tot later

met vriendelijke groeten

van uw sociaal-anarchistische psychiater en zijn vrouw

Geplaatst op: 2015-03-16 13:54:10 uur