Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
10 januari 2014, om 14:58 uur
Bekeken:
340 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
181 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Het gulden schot, meestersgenot & knechtjespijn (deel 1)"


HET GULDEN SCHOT. MEESTERSGENOT, KNECHTJESPIJN EN SLAVENTROTS EEN ONHEILIGE DRIE EENHEID. PRETTIG PASEN! (DEEL 1)

 

Het is niet altijd even gemakkelijk de diagnose homoseksualiteit te stellen in de oudheid maar zelfs niet enkele eeuw en terug want er zijn net als in onze tijd vele grensgevallen.

 

We weten niet goed wat en hoe de werkelijke homoseksueel was in vroeger eeuwen, zozeer zijn de kriteria van een heel andere tijd of polemies (de beschuldingen van Agrippa d’Aubigné tegen Hen drhijIII en zijn vele schandknapen. Een in burgermans ogen “schandelijk” feit dat de naieve kritiek loze met vlaggetjes zwaaiende bewonderaars van Oranje het liefst vergeten. In de vijftiger jaren waren sommige sexuologen van mening dat iedere man een homosexueel was die ook maar één keer met een andere man naar bed was geweest. In die op tiek zou dus 99,9 procent van alle mannen homosexueel zijn. De meeste mannen gaan vroeg of laat toch een keer met een man naar bed omdat het veel te verleidelijk is om het eigen geslacht niet uit te sluiten als het op een harts tochtelijke vrijpartij aan komt. En meestal blijft het niet bij die ene keer. Bo vendien is de sex veel beter tusen partners van het zelfde geslacht,dat is onderdehand toch al lang be kend!

 

Toch zijn er doodvonnissen uitgesproken tegen betrapte homosexuele mannen die openlijk op klaarlichte dag bezig waren met verboden sexuele handeling en bij elkaar, dus zo tolerant is men in het verleden in Europa nooit geweest.

 

Het volgende citaat uit Journal de barbier,6 juli 1750:”Vandaag,maandag 6 juli,heeft men in het openbaar om vijf uur ‘s avonds twee handwerkslieden verbrand, te weten een timmermansleerling en een spekslager,resp. achttien en vijfentwintig jaar oud,die door de wacht op heterdaad op sodomie zijn betrapt. Men vond wel dat de rechters te streng waren geweest.Er was blijkbaar veel wijn aan te pas gekomen,dat ze de “onbeschaamdheid” zo ver had den gedreven wat de openbaarheid hunner tegenna tuurlijke daden betreft en iedere voorzichtigheid uit het oog hadden verloren toen zij ontbrand waren in homosexuele liefde voor elkaar en de daad voltrok ken op klaarlichte dag.Het pleit voor de passie van de beide mannen voor elkaar,maar daar is dan ook alles mee gezegd!

 

Hendrhij III is een doetje vergeleken bij de Assyrische koningin Semiramis uit de negende eeuw voor Christus, die de hangende tuinen van Babylon heeft laten aan leggen.

 

Zij was zo zeer gebroken door sexuele uitspattingen dat zij door haar wetgeving een vrijbrief gaf aan los bandigheid, teneinde de afkeuring die zij verdiende af te wenden.Welnu, daar hoef je voor bij die burger manstrutten van Oranje niet mee aan te komen! Deze echte losbandigen, die niets burgerlijks, bene pens of bekrompens hadden zoals Hendrhij III,word en gevonden in een betere,lang vervlogen legenda riese oudheid,in de tijden van Semiramis,Jezebel en Cleopatra.

 

In Le Matin van 6 november 1979 maakt Laurent Dispot de volgende interessante opmerking:

 

“Zijn er dan soms geen mannen meer die met hart en ziel van mannen houden? Wat te zeggen van de demonstratieve hartelijkheid van voetballers als er een doelpunt is gemaakt en zij boven op elkaar springen, elkaar omhelzen,verhit in elkaars kruis springen uit volle borst,malkander over het hoofd aaien of openlijk op de grasmat ongegeneerd op el kaar gaan liggen en op merkwaardige,zelfs voor de fervente voetballief hebbers tamelijk lachwekkende wijze schokkende,copulerende bewegingen met het onderlijf maken tegen de billen van een medespeler aan alsof zij een groepssekssessie elk moment kun nen starten.Zijn dat dan geen latente homo- of bisek suelen? Ooh,nee?Wat zijn het dan wel?

En toch blijf hijvol houden dat wat zij op dat ogen blhijdoen voor het publiek de voor bijgangers zouden sjokkeren als openlijke militante homoseksuelen met roze driehoeken en handtasjes midden op straat in het alledaagse leven hetzelfde zouden doen.Moeten wij daar uit konkluderen dat stadions, kleedkamers, douches,zwembaden en sport een vei ligheidsklep voor de normaal gangbare algemeen ge accepteerde manlijke homoseksualiteit is?Wel wis en waarachtig; dat moeten wij!”

 

Kunt U beknopt beschrijven hoe de verhouding tussen Uw Meester en U als zijn S.M. slaaf zich ontwikkeld heeft?

 

Hijben een masochistiese fetisjistiese biseksuele travestiet. Hij is een pure, geraffineerde bisexuele Meester en zijn onuitputtelijke kennis en ervaring op het gebied van wat hijS.M. noem fascineert hemin hoge mate.Hij kan alles van hem gedaan krijgen wat hij wil. Hijword geleid door volkomen vertrouwen in zijn kunnen.Blind vertrouwen, zelfs als hijgeblind doekt ben of hemn ogen moet sluiten,een leren masker voor krijg omdat hijbepaalde beproevingen moet doorstaan op geheime plaatsen of in aanwezig heid van anderen die alleen hij mag kennen.

 

(wordt vervolgd)Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.