Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
21 februari 2011, om 22:30 uur
Bekeken:
508 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
257 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Smerige roddeltjes over Fred van der Wal"


Mannen die van mannen houden (deel 3)

 

Na mijn verdediging in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van het sado-masochis me binnen een vaste relatie of eventueel geinkorpo reerd in een huwelijkssituatie als accepta bele levens stijl hoorde ik allerlei smerige roddeltjes.

Een jaar tevoren had ik een ode geschreven in een ingezonden stuk aan de biseksjuwelen lingerie travestiet, verlucht met een foto van mijzelf, zei men in de wandelgangen van menig christelijke sekte.

Mijn brave geloofsgenoten, fatsoensrakkers van den beginne, zeiden: Hoe kan zo iemand zich daar bezig mee houden, dan moet hij zelf toch ook van de klup zijn…

Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Na al die jaren weet iedereen dat ik al meer dan dertig jaar ge trouwd ben, alhoewel die dominee uit Heerenveen zelfs dat durfde te betwijfelen achter mijn rug om tegenover een ander gemeentelid die zij uiteindelijk met een lastgeving van de politie de sekte uit heb ben gewerkt toen hij lastig werd en zich ging verweren tegen infame laster en leugens.

Ik vond die roddels toen wel heel vervelend, vooral mijn echtgenote was daardoor zeer beschadigd en gekwetst, te meer daar degenen die zich aan laster  in extenso en ad ultimo schuldig maakten allen prat gingen op een voor weinigen weg gelegde exclusieve hoog staande christelijke onberispelijke levenswijze, maar onderdehand.

Wel heb ik nog pogingen in het werk gesteld om daar de dominee en de oudsten op hun verantwoordelijkheid over aan te spreken, maar die waren daartoe niet genegen. We kregen een kort, formeel briefje dat bol stond van de Bijbelteksten en voor de rest moesten we het allemaal zelf maar uit zoeken en het liefst zo snel mogelijk ons lidmaatschap opzeggen.

Een andere ouderling die ik nog nooit persoonlijk gesproken had en mij alleen van uit de verte kende meende in een kort telefoongesprek mij van gebrek aan discipline te moeten betichten. Hij vergeet dat ik in 3 Oosterse vechtsporten een eerste kyu haalde, de laatste in Karate een paar jaar geleden en normaal de paedagogiese akademie en een akademie voor beeldende kunsten afliep,jaren in een hoofdstedelijk antikwariaat werkte,copy writing en reklame weten schappen studeerde en op diverse terreinen een werkzaam en succesvol leven leid sinds jaar en dag.

Ik zal de man in kwestie niet al te hard vallen want na  de onaangename bejegening van zijn kant kreeg hij een kwaadaardige keelkanker en verloor helaas ook nog zijn stembanden. Ik wil in het geheel niet suggereren dat een en ander met elkaar verband houd,maar op merkelijk is het wel.

Mijn echtgenote heeft zich drie jaar ingezet voor ge meentewerk,gebouw schoonmaken, werken in de tuin,koffie ochtenden verzorgen op zondagen en soms door de week of des avonds,een ochtend per week de domineesvrouw helpen met strijken van de kleding,wekelijks de tamelijk overbodige,oninteressante Bijbelstudies en gebedsavondjes bezoeken, daarbij hebben we drie maanden een gemeentelid in huis opgevangen die dakloos was. Voor niets wat wij deden was enige waardering, doch uitsluitend af brekende kritiek, zogenaamd op Bijbelse gronden. Naar goed christelijk voorbeeld gebruikten ze je tot ze vonden dat je niet meer nodig was en daarna trapten ze je aan de kant. Dat kan allemaal in die fijnchristelijke kringen van E.O. aanhangers.

In Amsterdam hebben we altijd veel kennissen en vrienden van uit de homo wereld over de vloer gehad en ik kan mijn ingelovige, bekrompen kritikas ters melden dat het toch echt net mensen zijn, alhoewel de evangeliese geloofsgenootjes van het RPF en de GPV ze als ontuch tige beesten en tot de hel verdoemde geperveteerde monsters zien.

Ze beschouwen ze hooguit als bekeer vee waar ze op zelfingenomen agressieve wijze hun Bijbelteksten op bot kunnen vieren.

Ik heb mij erg veel nooit illusies gemaakt over de homowereld, want gehuwde mensen zonder homosexuele inklinaties worden daar net zo moeilijk geaccepteerd als een VPRO lid bij de vrijgemaakte of christelijk gereformeerde kerk. Het is in die homo wereld net zo sektaries en benauwend als in de evan geliese richting.Zulke houdingen zijn volkomen ab surd,maar ik trek mij dat zelf uiteraard niet aan. Ik ben op bijna ieder terrein een buitenstaander en van uit die gerieflijke positie bij voorbaat onkwetsbaar.

Voor wie zich breder wil orienteren op boven genoemde onderwerpen kan ik de homo boek handels Vrolijk en Intermale te Amsterdam van harte aanbevelen.

 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.