Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
21 februari 2011, om 22:24 uur
Bekeken:
622 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
230 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"In de dertiende eeuw homosexualiteit een geleerdenziekte"


Dertiende eeuw homosexualiteit een geleerdenziekte

 

Sexueel getinte vriendschappen tussen mannen buiten het klooster vond men vooral in de uni versitaire sfeer in de middeleeuwen?

 

In de dertiende eeeuw werd gezegd dat homosexualiteit een geleerdenziekte was. Dat kwam onder andere omdat de kollegezalen in tijden van ruimte gebrek waren gesitu eerd boven hoerenkasten.Zien hoereren doet hoereren,dat is wel zeker,daar kunnen we over mee spreken.Van geleer den en studenten uit die tijd zijn ook heel veel homo-erotiese gedichten te vinden die heel grof en sensueel, openlijk eroties zijn.Er was een hausse in de homo ero tiese literatuur in de twaalfde en dertiende eeuw.Wie niet op een homosexueel heterdaadje betrapt werd dan was er niets aan de hand met sexuele relaties tussen mannen onderling en kon men in het verborgene gewoon naar hartelust zijn gang gaan.Als men als man werd betrapt bij de coitus per anum met een andere man werd er een proces gevoerd,maar de akten ervan gingen ook mee op de brandstapel,want dat moest allemaal volgens kerkelijk gebruik af doende worden uitgezwaveld en uitgezuiverd. Slechts een paar procesakten zijn bewaard gebleven en dan heb je nog de homosexuele literatuur en trak taatjes van de clerus,die er niet om liegen.

 

Uw evangeliese, minder ontwikkelde geloofsgenoten zijn meestal nogal geschokt als U als beeldend kunste naar vanuit Uw belangstelling voor body art, perfor mances en conceptuele kunst onderzoek doet naar de historie van het sado-masochisme, homoseksualiteit, homo-erotiek, travestie, biseksualiteit en lingerie fetisjisme,die zoals iedere eerstejaars akademiestudent weet, allemaal verwijzen naar bepaalde kunstvormen en scholen als De Oostenrijkse school of de Art Noir scene van Los Angeles.

 

Vooral die hypokriete, fatsoenlijke E.O. aanhangers die achterbaks stiekum de kut…pardon,de kat in het donker knijpen plakken daar meteen een eigentijds evangelies bekrompen etiketje op.Zij spreken dan over “ aberraties” of “tegennatuurlijk” en vooral over “ de vervloekte wijze van omgaan van So dom.”

Ze stellen homosexuelen, travestieten, biseksuelen, lingeri efetisjisten en moderne kunstenaars gelijk aan vuige moordenaars,dieven,oorlogsmisdadigers, geesteszieken, hoereerders,psychopaten,kinderverkrachters, nazis en knapenschenners.Niet dat het mij iets uitmaakt,want de mening van een stelletje half bijgelovige onderontwik kelde halve zolen deert mij uiteraard niet.

Natuurlijk kun je heel goed schrijven over dit soort onderwerpen,maar dat zulke fijn christelijke men sen  met al hun voorgewende bewogenheid zo hypokriet op mijn onderzoek reageren zegt erg veel over hun eigen verdrong en sexuele wensen en gefrus treerde sexualiteit. De ouderling die mij het meest belasterde was door zijn dochters n.b. aangeklaagd vanwege incest.Het hele gezin liep vervolgens al jaren bij een psychologies konsultatie buro,maar er was zogenaamd niets aan de hand.Alles zou verzon nen zijn,terwijl er veel symptomen waren dat ten minste een van de meisjes sexueel misbruikt was.Ik vond het altijd erg merkwaardig dat terloopse ge sprekken die ik met de dochters over alledaagse on derwerpen voerde steevast door de desbetreffende ouderling werden afge luisterd.Ik kreeg onmiddel lijk de indruk dat de man iets te verbergen had.

(Zie P. Vroon,” Drijfveren,” pag. 213:dikwijls wordt vanuit het gezin geen aangifte gedaan.Als het sexueel misbruik door een man is gepleegd,in veel gevallen de vader-,hoewel ook, misbruik van jongens door moeders voor komt,is de moeder bang voor de konsekwenties die gevangenisstraf met zich mee brengen:het gezins inkomen valt grotendeels weg en het aanzien in de buurt raakt zoek.En het kind heeft op haar beurt de neiging de vader niet aan de schandpaal te nagelen,omdat zij toch een bepaalde verwrongen band met hem heeft.)

De desbetreffende ouderling liep maanden lang tot over maat van ramp ook met zijn tong op zijn schoenen als een loopse hond mijn echtgenote achter na en een tijd lang belde hij iedere dag met een andere kutsmoes op.Hij maakte zichzelf hier mee niet alleen ongeloofwaardig en belache lijk, maar liet ook zijn ware ontuchtige aard zien.Ik ver zocht de leiding van de gemeente waar deze on be trouwbare ouderling het voor het zeggen had om bij een andere Bijbelstudiegroep de studies te volg en omdat er een menings verschil tussen de desbetreffende ouder ling en mij en mijn echtgenote was opgetreden en wel zo hoog opgelopen dat wij ieder vertrouwen in deze meneer hadden verloren. Het was een konflikt dat de leiding niet uit de weg wilde ruimen.Een ouderling had per defintie gelijk,zo stelde de leiding van de sekte. Zijn gezag was Gods gezag en als zodanig onaantastbaar en onbespreek baar. Toende boven genoemde ouderling zijn zin niet kreeg bij mijn echtgenote ver spreid de hij volgens een uitgetreden lid (woonachtig te Heerenveen) van de gemeente het gerucht dat ik een biseksuele sadomaso chistiese fetisjistiese linge rie travestiet was,die regel matig in dameslingerie in onze tuin (die overigens niet van de weg af gezien zichtbaar is) werd gesignaleerd en ik werd daar door vele evangeliese geloofsgenoten uit die gemeente ook nog op aan gekeken.Ze maakten bezwaar dat mijn echtgenote en ik voor aan in de kerk zaten en aan het avondmaal deel namen,want dat werd ont heiligd als ik daar met mijn artistieke vingers aan kwam.Niet dat het mij allemaal ook maar iets uitmaakt;bovendien was het een uitstekende reden om met mijn echtgenote de desbetref fende gemeen te waar in de meerderheid de achterbakse roddelaars kerkten niet meer te bezoeken.

Opgehitst door de ouderling in kwestie en een gefrus treerde sektariese leraar tekenen Henk ,bestuurlid van Christian Artists meende een echtpaar dat lid was van d egemeente waar wij kwamen en waarvan de vrouw schilderde,ruzie met mij te moe ten zoeken.Het konflikt liep hoog op en sleepte meer dan een jaar voort. Verzoeningspogingen die ik voorstelde werden aanvankelijk volgens goed christelijke wijze bot afgewim peld.Dominee slap janus Meindertsma wilde zijn vingers er niet aan branden en al helemaal niet bemiddelen. Uiteinde lijk werd het konflikt bijgelegd,nadat ik gehoord had dat de schilderes overspannen was geraakt door een en ander.Zo ver wilde ik het nu ook weer niet laten komen.

Je wordt al snel verdacht binnen een evangeliese of Pinkstergemeente,je bent meteen in orthodox chris telijke kringen gecorrumpeerd of “ subjektief betrokken bij een smerig zaakje” en dus besmet en partijdig en daarmee de in het ontuchtige vlees neer gedaalde antichrist zelve.De jonge,op het eerste gezicht als een bleke slapjanus ogende doch zeer po tente dominee van bovengenoemde evangeliese sekte uit Heerenveen wilde wel heel erg graag met mij mee naar Amsterdam,dat Sodom en Gonorrhoe van het Noorden.Ik vond dat onmiddellijk erg verdacht, want in Amsterdam zit ik voornamelijk in bibliotheken, archieven of antiquariaten en musea en voor ontuchtige onzin,minnaressen bij de vleet of het onder beeldende kunstenaars meer gangbare hoerenlopen heb ik gewoon geen tijd.Waar schijn lijk dacht hij dat ik daar de hele dag langs de hoeren kasten op de wallen loop met mijn lul als richting aanwijzer in mijn ene hand en een paar meier in mijn andere.Ik ben nog nooit naar de hoeren geweest en zal dat hoogst waarschijnlijk ook van mijn leven nooit doen.Ik vind dat meer geschikt divertissement voor stiekeme,onbetrouwbare, lichte lijk labiele dominees met sexuele problemen die veel te lang in Kampen zijn blijven hangen en daardoor niet meer helemaal weten waar in de psychosexuele klok de klepel hangt.

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.