Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
21 februari 2011, om 19:21 uur
Bekeken:
955 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
423 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Erasmus was een homosexueel"


 

Erasmus was een homosexueel

 

U ontdekte in “ Homosexuals in History” van auteur A.L. Rowse dat Erasmus een homosexueel was? Een feit dat Huizinga in zijn biografie verzweeg!

 

Die Huizinga zei dus niet wat hij eigenlijk bedoelde. Iedereen ruikt op een kilometer afstand dat Erasmus een homo was! Lees die geschriften uit die tijd (1467-1536) maar eens.

Als je over de middel eeuwen denkt dan denk je altijd aan donkere intole rante tijden,martelingen en inquisitie,zoals de kalvinisten ons hebben wijs gemaakt, maar dat is maar een kant van de zaak (zie: Over homoseksualiteit in mid deleeuws West-Europa 1977, proefschrift dr. H.J. Kus ters).

Er was geen sprake van aktieve klopjachten op homo sexuelen anders hadden ze wel de gehele toenmalige manlijke bevolking uit kunnen roeien.

Jonge mannen die betrapt werden gingen meestal vrijuit. In de kloosters vloeide men vanzelfsprekend op grote schaal over van liefde en genade in de ongewassen onderbroek dus daar duidde men het liefst elkaar ook geen euvel.

De abt zelf was meestal ook niet geheel en al van vreemde tegennatuurlijke sexuele smetten en aandriften vrij en kon over iedere jonge man in het klooster vrijelijk beschikken, dus die kwam wel aan zijn trekken. De setting doet min of meer denken aan het roomsche extreem orthodokse oplei dings instituut Rolduc waar de leiding en studenten homo sexueel waren. Deze opleiding voor roomsche homos in de dop werd onlangs gesloten vanwege gebrek aan homo sexuele studenten.

 

Tegen het einde van de middeleeuwen wordt de aandacht voor afwijkend sexueel gedrag onder in vloed van de kerken steeds sterker  en worden mensen sneller veroor deeld, meestal zonder gebrek aan bewijs. In de achttiende eeuw leide dat tot de grote homo vervolgingen, waarbij ook veel jongeren op de brandstapel belandden. Dat was in die zogenaam de donkere twaalfde eeuw ondenkbaar.

De abt Aelred van Rievaulx maakte zich niet bepaald druk om lichamelijke kontakten tussen de monniken, maar hij verzette zich wel tegen seks om de seks. Wierook genoeg om de stank van putriferend zaad en verschaald bier naar goed roomsch voorbeeld te verdrijven! 

Erotiek beweegt zich op het snijvlak van de ontmoeting tussen lichaam en geest. Het mocht in de kloosters geen liederlijke homosexuele beesten bende worden, zo onge veer als in de black room veneriese besmetbak van een nichtenkit vol op instant sex beluste mannen met een onduidelijke serostatus in een van de zijstraten van de Reguliersbreestraat.

Dankzij de verwoestende in vloed van Freud zien we als moderne mensen de wereld gepansexualiseerd en hebben daardoor geen oog meer voor andere, diepere , geestelijk rijkere dimensies van homo erotiese vriendschappen tussen leden van hetzelfde geslacht (zie: De wil tot liefheb ben, 2 delen 1997 dr. H.J. Kuster).

Zelfs het Oude Testament rept van de liefde tussen David en Jonathan, een liefde die veel dieper ging dan de liefde voor een vrouw. Eigenlijk was David (biseksueel, moorde naar, luitspeler, overspeler en beroeps intrigant) het prototiepe van de sexueel aktieve biseksueel. Bijbelkenners zullen er wel weer een mouw aan kunnen breien hoe dat nu weer allemaal mogelijk is en rijmt met hun moraaltheologiese hy pokriete visie, gestoeld op burgermansfatsoen, kalvinistiese  vlijt, gewetenloze handelsgeest en somber stemmende zuinigheid.

In de twaalfde eeuw had men een opklimmende waarde schaal wat de eros betreft: seks is aards, daar na komt op het tweede plan de liefde,op het derde nivo de mannen- en knapenliefde en op het hoogste plan de liefde voor God. De knapenliefde wordt door Plato en Thomas van Aquino als een hogere vorm van vriendschap beschouwd. Het knaapje zag een pruimpje hangen tot hij Plato had ont dekt en voor piemeltjesland koos! Hoe kweekt men homootjes!

U begrijpt na dit relaas dat de roomse clerus zich heel graag op Thomas van Aquino beroept als een van de leden betrapt wordt op vergrijp aan jonge jongetjes.

De roomsche kerk is een echte kerk voor potten en flik kers. Ik ben overigens de eerste, noch de laatste  niet die dat zegt.

Gedoktoreerd auteur Kuster zegt dat in de twaalfde eeuw het doel is van de sexuele vriendschap tussen mannen om uiteindelijk bij God uit te komen: ”Begeerte naar een mooi manlijk lijf kan slechts ten koste van voortdurende inspanningen omgebogen worden naar een volkomen onbaatzuchtige liefde jegens God.” 

Kuster houdt er als overtuigd heterosexueel en gehuwd man vreemde ideetjes op na over vriend schappen en begeerten, maar nog vreemdsoortiger opvattingen over de wenselijkheid van “verzoening met de Schepper via mooie manlijke lijven.”  

 

 

(wordt vervolgd) 

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.