Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
17 februari 2011, om 10:48 uur
Bekeken:
618 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
276 [ download ]

Score: 1

(1 stem)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"En komt er witte rook uit het pijpje…een reactiedraad"


En komt er witte rook uit het pijpje…een reactiedraad

 

Socrates zegt:

 

Beetje kinderachtig dat de reactie van dat schrijverke Fred van der Wal meteen is: “ik kom hier nooit weer”. Maar wellicht dat dat ook weer veel zegt over de schrijver in kwestie: wel graag sneren uitdelen, maar niet in staat om te incasseren. Sneu.

 

 fred van der wal zegt:

 

Socrates

Als ik nou een beledigende reactie of bijdrage had neer gezet zou ik begrip voor jullie moderatie kunnen opbrengen. Ik heb slechts een verifieerbaar verslag neer gezet zoals een en ander zich heeft afgespeeld om achtergronden in het kunstenaarsplantsoen aan te tonen. Het is mij overigens al langer bekend dat een voortdurend klagende en overlast gevende, niet bepaald getalenteerde weblogger mij poogt zwart te maken bij website beheerders, galeries en musea op een wijze die aan stalken doet denken.

Ik verzoek U verder mij geen schrijverke te noemen zoals ik ook U niet op betuttelende wijze zal toe spreken.

Door mijn reactie wil ik U toch ook duidelijk maken dat mijn welzijn en existentie niet afhangt van Bloggiepoker site en op elk moment bereid bent om sans rancune weg te gaan als mijn aanwezigheid niet langer gewenst is.

Bij een heroverweging zal ik de eerste zijn om zonder om zien verder deel te nemen aan bloggiepoker site.

Uw opvatting dat het mij gaat om sneren uit te delen onder schrijf ik niet. De waarheid gaat mij boven de fantasietjes en jokkernijtjes van de kunstcollegaatjes in het kunstenaarsplantoen, een houding die U wellicht niet kent van uit kunstenaarskringen, waarin ik nu al meer dan 45 jaar in vertoef.

Ik hoop U hierbij voldoende te hebben ingelicht wat mijn motieven betreft.

 

 Jean Paul de la Campagne zegt:

 

En hoe staat het dan met deze bijdrage van Bokito? Deze gluiperige figuur stalkt me al tijden met dit soort semi rancuneuze aanvalletjes. Niet dat het me iets kan schelen maar “niet op de man spelen” dan ook niet “met twee maten meten” graag

 

Ragger Ravioli zegt:

 

Ik heb even een een blogje geschreven. Het gaat mij voor om bedreiging. Bij het blog ook de belangrijkste reden waarom mensen zijn verwijderd.

Over fatsoen en respect valt te te twisten. Het lijkt me overigens wel goed dat de moderator hier op kan attenderen.

Over de woorden van de moderator wordt wat mij betreft niet getwist.

 

 fred van der wal zegt:

 

Jean Paul heeft een (doel)punt en wordt NU op dit moment op handen gedragen.

 

fred van der wal zegt:

 

De manoeuvre vanuit de redactie om de reageer mogelijk heid uit te schakelen bij mijn weblog bijdrages is onbe grijpelijk

 

 fred van der wal zegt:

 

Op het weblog van Ravioli hier is weblogger Bokito bezig met weer een stalking actie. Wilt U dit onmiddellijk verwijderen?

 

 fred van der wal zegt:

 

Inmiddels zijn de lasterlijke reacties van Bokito weg gehaald, dus verder zoekt hij het zelf maar uit.

 

 Addy administratego  zegt:

 

Een moderator hoeft gelukkig niet te jureren over gelijk of ongelijk. Noch hoeft hij te mediëren in zaken als wie begint of wie eindigt. Ook leest de moderator niet alle stukken op zoek naar uitglijders. In geval een klacht, wordt het gewraakte artikel sec bekeken.

Geplaatste berichten waarin overduidelijk ‘op de man’ gespeeld wordt; die als duidelijke intentie hebben persoonlijk iemand aan te vallen, zouden dan voor review vastgehouden kunnen worden.

Reacties onder berichten kunnen door auteurs gemode reerd worden. Daar bemoeit de moderator zich liever niet mee. Daar geldt wel de regel: ga geen discussie aan, als de antwoorden of de aanwezigen onder een post je niet believen. “if you can’t stand the heat, stay away from the fire.

Tot slot: er zijn geen artikelen verwijderd, ze zijn vastge houden voor review, hetgeen betekent dat de schrijver in kwestie in de gelegenheid is alsnog de toon aan te passen.

 

 fred van der wal zegt:

 

Geachte admin

Twee bijdrages mijnerzijds houdt U vast voor review

Het zijn bijdragen van eeen zakelijke toon, waarvan de inhoud verifieerbaar is bij genoemde insstanties, hetzij bij mij door mail correspondentie U te doen toekomen, die een klein deel van een onderzoek naar het waarheids gehalte van de mededelingen en claims van een kunstenaar betreffen.

U interpreteert dit als een aanval op deze meneer, terwijl de inhoud slechts zakelijke verslaggeving betreft.

Met enthousiasme nam ik direct deel aan dit weblog, maar zonder problemen vertrek ik als dat gewenst is, want ik houd er niet van mijzelf op te dringen.

met een vriendelijke groet

Fred van der Wal

 

Jean Paul de la Campagne zegt:

 

Privé mails plaatsen volgens de “methode Bokito” schijnt dus wel fatsoenlijk te zijn. Het hangt er maar vanaf hoe je dat soort zaken bekijkt natuurlijk

 

 fred van der wal zegt:

 

Inderdaad Jean Paul

Meneer Bokito schijnt zich niet aan het briefgeheim te hoeven houden, alhoewel het apestaartjebeukenootblog er ook wat van kan, maar dan op een geheel aandere manier. Een mij niet bekende mevrouw publiceerde in juli 2010 drie hate blogs tegen mij waar ik in belachelijk werd gemaakt op de meest grove manier, mijn werk was vullis, mijn persoon achterlijk etc., die weblogs konden blijven staan, gisteravond diende ik op last van de moderatie het desbetreffende weblog dat ik opnieuw had gepubliceerd en becommentarieerd met mijn eigen visie weg te halen.

De arrogante, neerbuigende houding van twee “vooraan staande” webloggers, die ook Web Enveloppe ten onrechte kapittelden en zijn plannen onderuit haalden helaaas , geeft mij niet veel vreugde en prima dat het blog binnekort exit is.

Ik zal er geen traan om laten.

 

 De Mevroj zegt:

 

(…)gisteravond diende ik op last van de  apestaartje beukenoot blog moderatie het desbetreffende weblog dat ik opnieuw had gepubliceerd en becommentarieerd met mijn eigen visie weg te halen.

 

Terrecht!!!

 

Admin, geef u hier ruimte om over de perikelen van de apestaatjebeukenootblog bloggers te discussiëren?

 

Tevens wijs ik u er op…, de leugens die deze meneer F verteld. Ik geef een voorbeeld:

 

Bokito heeft  akademie  Blote Wijven Klup in Amsterdam doorlopen en driemaal de URINE-aanmoedigingsprijs gewonnen: voor grafiek, schilderen, schrijven, fotografe ren, filosoferen, dichten en tekenen. Bokito is de denktank van het geweten vaan beeeldend Nederland en de Picaasso vaan Amsterdam, zo noemde hij zich in het buurtcafé op de hoek

 

Meneer F. heeft het over: URINAAL prijs.

 

Ik bedoel maar. De rest laat ik voor wat het is.

 

Ik steun Bokito. Vierkant.

 

 Gerard Grasperk zegt:

 

@ : Ik zie tot mijn verbazing dat de heer van der Wal het  apestaartjesbeukenootblog platform ook al misbruikt voor zijn rancuneuze, weerzinwekkende kruistocht tegen een aantal bloggers. 

Met een vriendelijke groet van één van de door de heer van der Wal hierboven aangehaalde “arrogante, met een neer buigende houding en vooraanstaande” (de kromme spellingswijze is letterlijk overgenomen) apestaartjes beukenootblog bloggers.

Verder wens ik u veel succes en wijsheid toe, u zult het nodig hebben bij deze weeerzinwekkende figuur die zo snel mogelijk uit de weblog gemeente dient te worden gestoten op volle kracht.

 

 fred van der wal zegt:

 

De op niets gebaseerde hetze tegen mij van een groep apestaartjesbeukenootblogbloggers is ook hier helaas door gedrongen. Ik ga hier niet in mee en verder ook niet op in. Terecht blijk ik altijd argwanend te hebben gestaan tegenover een aantal webloggers die bevooroordeeld de meest schunnige weblogs en reacties over mij hebben mogen publiceren en tegelijkertijd mij stroop om de mond poogden te smeren.

 

 fred van der wal zegt:

 

Mevroj vergeet dat ik ‘s middags toestemming kreeg het weblog op apestaartjebeukenootblog blog te mogen publiceren naa het te hebben toegestuurd aaan de modera trice van het VKblog, doch om half tien ‘s avonds een verbod kreeg opgelegd. Hetgeen mij enigszins verwon dert.

Betreffende de Urine- of Urinaal prijs heb ik informatie over ingewonnen bij archieven en de akademie Blote Wijven Klup. Er was niets over bekend.

Daarmee is de discussie wat mij betreft gesloten.

 

 fred van der wal zegt:

 

Wat betreft het verder indienen van weblogs alhier wacht ik af en verwacht een antwoord van de moderatie alhier. In Grasperk, Vaatwerk, Achterwerk of Mevroj ben ik verder niet geïnteresseerd. Zijn mailadres heb ik op hotmail reeds gisteren geblokkeerd.

 

De Mevroj zegt:

 

Geachte Heer F… U heeft het over URINAAL prijs. Bokito heeft URINE-aanmoedigingsprijs gewonnen. U heeft onderzoek gedaan naar? Vreemd voor iemand die niet letterlijk overneemt wat op Spiki staat.

 

Ook heb ik een kopie dat Bokito wel degelijk lid is geweest van Artis Natura Magistra en wel begunstiger van het apenhuis. Dat Bokito dit document niet toont is gewoon laksheid en zonde van zijn tijd.

Uw teksten herhalen zich eindeloos. U bent namelijk niets, meneer van der Wal! Helemaal niets!

Hij laat u een beetje werken. Ik zou zeggen ga terug naar uw atelier en maak eens een mooie tekening dan een slangenkuil tzz. In onze academische ogen bent U niets!

 

 fredvanderwal zegt:

 

En ik heb een mail van HET SECRETARIAAT VAN ARTI DAT HIJ nooit LID IS GEWEEST en mails van de akademie en het Noord Hollands archief, die nergens van af weten.

Ik heb Uw goede raad niet nodig mevrouw. U heeft het niet tegen de eerste de beste subsidie kunstenmaker met 6 jaar lagere school en een achtergrond van niks, naks, notting.

U heeft zich indertijd schandalig gedragen met die drie weblogs, dat weet U heel goed en daarmee de deur naar U en Uw echtgenoot DEFINITIEF gesloten. Ik begrijp werkelijk niet wat U bewoog om zulke dingen te schrijven. Ik ken U niet en heb U nooit ontmoet. De gematigde mails van Uw echtgenoot onlangs heb ik met de nodige achterdocht gelezen. De inzet voor het weblog zijnerzijds valt niets op af te dingen, dat heb ik mede gedeeld.

Of ik dat leuk allemaal leuk vind die onterechte aanvallen op mij van een bepaalde groep webloggers?

Nee, helemaal niet. Ik had het graag anders gezien, maar dat schijnt niet te kunnen. Minachting voor mijn vak of persoon accepteer ik van niemand. Ik begrijp niet dat U eigenlijk nog reageert. De kaarten zijn geschud.

Bokito is een zoveelste rangs kunstenaar met een status van niks en een apenkop, dat schijnt U niet te kunnen of willen begrijpen. Heeft U die zielpootfoto wel eens gezien op dat keienstrand in die overmaatse zwembroek van de Zeeman of de Wibra. Het is goed dat ie een uitkering heeft een niet uitsluitend van zijn wijf hoeft te kutbikken.

Ik ga uitsluitend om met beeldende kunstenaars die bijzondere kwaliteiten hebben, want soort zoekt soort en kwaliteeit herkent ALTIJD kwaliteit. Een ijzeren wet.

 

 fredvanderwal zegt:

 

Mevroj

Verder correspondentie uitsluitend via mijn email svp.

Niet hier.

Ik begrijp dat U door mij gefascineerd wordt. Ik ben nu eenmaal een genie. U niet, dat is duidelijk, maar zal ik U niet verwijten. Toch vind ik het allemaal even enig, zo’n spintolletje, maar dat U schapenwol spinnen beschouwt als een High Brow culturele activiteit die voor staats subsidie in aanmerking zou komen kan er bij mij niet in. Dar zijn van die rare PVDA ideetjes! Zo outdated! En bent U zelf ook niet iets over de houdd baarheids datum heen? Ik dacht toch van wel.

 

 Dirk Dubbeldam zegt:

 

Hm… hopelijk vervalt TantaBipssite  niet tot een soort apestaartjebeukenootblog blog of een Wip site…

 

Socrates zegt:

 

Ik vrees met grotevreesachtige vrezen aller vrezen, Dirk, dat er altijd lieden blijven bestaan die zo overtuigd zijn van zichzelf, dat geen ander ooit aan hun maatstaf zal voldoen, en dat ook telkens met veel misbaar , hoofdlet ters en arrogant gekrakeel mag vernemen.

 

 fredvanderwal zegt:

 

En daarom wil ik ook niet verder mij laten uitlokken tot uit latingen over webloggers, daar ik vermoed dat het bedoeld is om mij in diskrediet te brengen.

 

 De mevroj zegt:

 

Geachte Heer F, van der Wal,

 

Je bedoelt dat als jij andere webloggers uitlokt en met straattaal uitscheldt, en beweert dat kut slechts kut is als er kut op staat om hun in diskrediet te brengen, je toch wel moet oppassen dat op een dag al jouw opmerkingen, krenkingen naar webloggers, eens bij een goede advocaat terechtkomen. Maar zo ver is het nog niet. Er is geen haast bij. Nog even een paar jaar uitrazen.

 

Geachte regie alhier, ik zou (wij misschien) graag zien dat meneer F. van der Wal (met zijn knip en plakwerk logs, ingevuld met eigen bespiegelingen alsof deze heer de enige is die Amsterdam kent) geen werkplek krijgt waar hij zijn kronkels kan uitleven. Durf hem eens te weigeren. Gewoon doen!

 

Dank u

 

 fred van der wal zegt:

 

Mevrouw

Iemand uit Limburg die mij enkele jaren stalkte heeft al hemel en aarde bewogen om mij bij Nederlandse galeries, musea en kunstenaarsverenigingen zwart te maken, bovendien advo caten aangezocht, want hij zou wel eens even een poepie laten ruiken…ja, hoor, niets van terecht gekomen. U overschat de mogelijkheden om de advocatuur in te schakelen als middel om frustraties bot te vieren en honderdduizenden euros (sic!) schade vergoeding te vragen in het door mij bedoelde geval vanwege zijn zogenaaamde gederfde (?) inkomsten. Te veel Amerikaanse soaps gezien op de TV? (Objection, your honour!)

Dreigen met “processen”, ach, die verhalen kennen we langzamerhand wel.

Mag ik U wijzen op spel- en stijlfouten in Uw bovenstaande bericht?

Wat Amsterdam betreft; ik heb er mijn jeugd doorgebracht en verder vanaf 1944 tot 1978 verbleven. De stad zien veranderen van een slaapstad in een junkie paradijs voor snuivers, rokers, prikkers en alcoholisten. Sommigen zullen die ontwikkeling toejuichen. Ik niet.

Mij is het steeds beter vergaan. U ook? Dan nemen we toch een keil op de gezondheid van Uw echtgenoot? Die lust een pikketanussie toch ook  wel hoorde ik van een weblogster.

 

 fredvanderwal zegt:

 

Ik heb dat wel vaker gehad dat vrouwen mij aanvankelijk fel aanvielen en altoos eindigden in tranen met het aanminnige hoofje op mijn schouder omdat ik graag een arm om iemand heen sla en vertroosting schenk waar getroost moet worden-ook daar waar zelden het daglicht komt- en dan kunnen we het niet zo gek bedenken of er zijn altijd mogelijkheden te over mits men vantevoren in conclaaf gaat en komt er witte rook uit het pijpje dan weten we hoe laat het is. Verdomd! Al weer! Een nieuwe Paus!

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.