Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
7 februari 2011, om 07:33 uur
Bekeken:
615 keer
Aantal reacties:
3
Aantal downloads:
268 [ download ]

Score: 2

(2 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Brief van moeder aan zoon die ze nooit gezien heeft (deel 4)"


Brief van een moeder aan haar zoon die ze nooit gezien heeft (deel 4)

 

Juli 2002 ontving ik een brief van mijn biologische moeder, die mij in samenwerking met de vader nog voor mijn tweede levensjaar weg gaven aan de verbitterde grootouders, waar ik op groeide.

De vader zag ik zelden en mijn moeder een maal per jaar een uurtje op mijn verjaardag. Ze vond het een “opgave “om te komen. Haar drie kinderen had ze nooit gewild, beweerde ze elke keer. Belangstelling toonde ze nooit. Ik weet nog dat ik een keer vroeg:”Wie is die Mevrouw?Moet ik U tegen haar zeggen?”

 

De brief :

 

Voorthuizen , 1 sept 2002

 

Hallo v. d. Wal,

 

Nu nog enige leuke wetenswaardigheden om al je leugens te ontzenuwen op de volgende bladzijde:

Het betreft een door jou beweerde vermeende erfenis waarbij de ouders ten onrechte TONNEN ontvingen. Gelukkig voor jou beschik je over een grote fantasie en kon je daardoor menigeen met al je leugens op een dwaalspoor brengen.

 

In 1967 keerde het kindsdeel van de erfenis van mijn grootvader tegen de drie ton uit aan mijn vader, die daar op besloot om zijn beide antiquariaten in de Nieuwe Spiegelstraat te verkopen en stil te gaan leven  op 45 jarige leeftijd. Erg werkzaaam is hij nooit geweest. In 1982 overleed mijn grootmoeder die miljoenen verdeelde onder mijn vader, oom en tante.  In 1985 werd mijn broer vermoord die geen testament had. Hij loog mij tijdens zijn leven voor dat ik in zijn testament vermeld stond. Het bleek niet de waarheid. Hij had voor meer dan een ton aan schulden gemaakt o.a door verduistering van incasso gelden via zijn eenmans incassoburootje, en mini onderneming die hij frauduleus voerde op zolder in de Heemsteedse villa van zijn aan verdovende middelen verslaafde tante. In 1983 overleed mijn tante die f 750.000 naliet aan mij, mijn broer en mijn zusje, die bij de boedelscheiding de nodige problemen veroorzaakten.

 

Moeder: De waarheid, van der Wal, is:

Ik heb slechts f 26000,- (zesentwintig duizend gld.!) ontvangen uit de nalatenschap van je broertje Bobbie.

Toen ik in 1941 trouwde bracht ik o.a. mee:

Een ruime linnen uitzet, een complete keuken uitzet, een mooi wandmeubel van firma de Ridder (thans gevestigd in de Hartensstraat, Amsterdam), een keuige garderobe waar niets op aan te merken viel en enige kostbare, mooie sieraden, die jouw zogenaamde vader allemaal verpatst heeft (geërfd van familie).

Daar ik net als jouw vader geen uitkering van de schade-enquête commissie wenste heb ik dit schamele erfenisje van slechts f 26000,- geaccepteerd als vergoeding voor verloren gegane bezittingen bij de slag om Arnhem. De juistheid van dit bedrag mag desgewenst geïnformeerd worden bij het notariskantoor van den Bosch te Haarlem.

Is jouw mededeling een misverstand, een fantasie of een droom? Hoezo tonnen? Hoezo? Toen het eerste kind helaas verwacht werd, van der Wal, schonk de familie Trons uit Bussum ons een beeldige wieg en een baby uitzet.

Als mantelzorgerster voor mij invalide echtgenoot heb ik weinig tijd voor dit soort correspondentie waar jij tijd te over hebt met je zogenaamde artiesten bestaan van de hele dag niks uit voeren.

Nu je al oud bent geworden en der dagen zat (je bent al bijna 60, van der Wal!) wens ik je een goed een prettige  levensavond toe dat is alles wat je van mij hebt te verwachten,

 

Beste groet (dat zeggen ze toch bij die boertjes in Friesland?)

 

Voorthuizen 1-7-02

 

L.S.

 

Na ingwonnen juridische advizen bij mmijn raaadsheren heb ik je briefje nar de Stichting 1940-1945 gezonden met het verzoek je berichten te willen controleeren en tot vervolging over te gaan van je schrijfsels. Een college van raadsheren heeft zich over je giftige pennevruchten gebogen en is tot de volgende conclusies gekomen:

 

De Stichting 1940-1945 heeft nooit een brief van U ontvangen met lasterlijke aantijgingen tegen F.W. van der Wal in Oldeboorn.

 

Ik heb nooit beweerd dat er een brief met lasterlijke aantijgingen is verstuurd naar de Stichting. Mijn zuster stelde mij telefonisch op de hoogte dat zij een brief had ontvangen van haar moeder, steller van deze brief, dat die brief vol stond met beledigingen aan mijn adres en dat zij de Stichting 1940-1945 over de brief heeft geïnformeerd waarop een medewwerkster haar mede deelde onthutst te zijn over de haat van een moeder tegen haar kinderen, die zij moeietloos af stond in 1944 .

Ik vroeg daar op een kopie van de brief of de brief ter inzage op het adres van mijn zuster. Zij weigerde dit mij ter hand te stellen, dus het is goed mogelijk dat die brief helemaaal nooit bestaan heeft. Mijn zuster deed mij wel vaker medelingen die achteraaf niet klopten

 

Moeder: De Stichting 1940-1945 heeft nooit een brief van U ontvangen met een aanvraag voor een uitkering, zoals jij beweert, van der Wal.

 

Ik kan dat nooit hebben beweerd want de Stichting  1940-1945 doet geen mededelingen en saboteerde zelfs een aanvraag van mij om papieren in kopie te krijgen van het grotendeels gefingeerde verzets- en oorlogs verleden van mijn vader, die gebruikt waren om een verzetspensioen te krijgen. Een verzonnen verleden zoals bevestigd door een medewerker van de Stichting De Grebberg waar mijn zuster met allerlei verzinsels aanklopte om het verleden van haar vader glans te verlenen. De rapportage van  de Stichting  1940-1945 tav mijn vader staat bol vaan de vaagheden, onjuisstheden en mogelijk zelfs  valse verklaringen van o.a. de pseudo verzetsman Charles Dijkmans, die naar men mij vertelde, betrokken was tijdens WO II bij diefstal van Joodse inboedels en een mislukte poging na de oorlog om met een aantal criminelen de CPN in diskrediet te brengen.

 

Moeder: Soms kan het zelfs voor een zogenaaamde “kunstenaar”  moeilijk zijn om de waarheid van bepaalde mededelingen van anderen te onderkennen.

Wat je smerige briefje van 20 juni j.l. betreft waarin je beweert dat de door mij per testamentaire beschikking ontvangen 26.000 gulden uit de nalatenschap van Bobbie “bloedgeld is vanwege het weg geven van de jongste zoon als baby en daar nog geld voor ontvangen ook” kan ik nu per direct een juridische aanklacht tegen je indienen  met steun van het college van raadsheren van de Stichting 1940-1945 met beroep op mijn verzetsverleden.

Een enorme, mogelijke schadeclaim en strafzaak ter veroordeling van aantasting van eer en goede naam is geheel niet uitgesloten, deelde mijn raadsheren mij mee.

Voor jouw informant heb ik desgewenst nog een leuke mededeling:

 

Citaat:”De wereld is gek,

             iedereen weet het

             Lach om alles

             en vergeet het

 

PS. Alles wat ik zeg of schrijf is de waarheid en niets anders dan de waarheid

 Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.


Reacties:

jojo
Dank voor je reactie. Ik ben altijd van mening geweest dat de handelwijze van de opvvoeders niet voor herhaling plaats mag vinden.
Kinderen dienen niet bedreigd te worden of op achteloze wijze als objecten behandeld.

Geplaatst op: 2011-02-08 01:30:13 uur

van één tot en met vier gelezen en doorgespit fred.
Ik heb bewondering voor je wilskracht in positief denken.
jojo groet

Geplaatst op: 2011-02-07 17:30:04 uur

Hi Doortje,
Nee
het doet geen pijn
ik heb eerder mededelijden met het onvermogen van zo iemand
die zo vervuld is van haat tegen haar kinderen die ze nauwelijks heeft mee gemaakt
ze bewoog zich in een totaal verziekt gedemoniseerd milieu
ik heb mij daarvan gedistantieerd al heel lang geleden
en ben in hun duivelse plannetjes nooit meee gegaan

Geplaatst op: 2011-02-07 16:09:34 uur