Gegevens:

Categorie:
Autobiografisch
Geplaatst:
25 januari 2011, om 15:43 uur
Bekeken:
555 keer
Aantal reacties:
0
Aantal downloads:
226 [ download ]

Score: 0

(0 stemmen)

Log-in om ook uw mening te geven!
Share |

"Fatsoensrakker Lebesque jaagt op onfatsoen"


FATSOENSRAKKER VICTOR LEBESQUE KAN BLOED VAN WEBLOGGERS WEL DRINKEN. TERUG NAAR DE DULLE FIFTIES?

BREAKIN' NEWS IN DE VOLKSKRANT VAN VANDAAG IN DE JACHT OP DE WEB LOGGERS

Vanmiddag kom ik hier op terug. Fatsoensrakker Lebesque in de aanval op "onfatsoenlijke" webloggers. De jacht op webloggers vanuit de journalistiek is geopend!

Ik heb nu geen tijd en verricht om half elf een bezoek aan collega kunstenaar/ tentoon stellings organisator/eigenaar kleinste theater van Nederland Leopold Wijdeveld (familie van).PAGINA 18 KATERN MEDIA : VICTOR LEBESQUE, WAAKHOND VAN DE JOURNALIS TIEK


Waakhond? De raad voor de journalistiek is nog niet eens een tandeloze tijger gebleken en nu voor gezeten door Lebesque met de bijtkracht van een tekkel.


De raad voor de journalistiek bestaat uit 25 leden en gaat oordelen over publicaties op internet van niet-journalisten.

Vicor L.: “Het gaat om een fatsoensnorm. Al is het voor een internetter lastig af te leiden wat wel en niet kan.”ONLANGS NOG IS GEBLEKEN HOE DE ACHTERBAKSE, ONDERHUIDSE HAAT VAN BEROEPS JOURNALISTEN ZICH RICHT OP DE WEBLOGGERS DIE ER NU AL JAREN LANG IN SLAGEN

EEN LEZERSPUBLIEK TE TREKKEN IN TEGENSTELLING TOT DE NOODLIJDENDE DAGBLADPERS, ZOAL TE LEZEN IN DE UITINGEN VAN DE HOOFDREDACTEUR VAN DE VOLKSKRANT EN ZIJN OPGETOGEN KIJKENDE WERKNEMER THOM MEENS. HOE BLIJ ZIJ WAREN DAT HET VKBLOG NA 1 MAART WORDT OPGEHEVEN. 

Victor is dan ook al 70 jaar en heeft na een lang leven ruime kennis opgedaan van het burgermansfatsoen in zijn biotoop. Daar kunnen wij eenvoudige webloggers en weblogsters nog iets van op steken want Victor is niet zo maar iemand, nee hoor, Victor is voormalig redacteur van de Volkskrant, dus weet van wanten.

Victor noemt zichzelf onafhankelijk en voor wie onafhankelijk wil zijn is het bereiken van de 70 klaarblijkelijk een voorwaarde. Onze moralist staat op de foto bij het artikel over hem als een zeldzaaam pedant mannetje die in een sketch van Kees van Kooten uitstekend getypecast zou zijn als verontwaardigd VVD lid. Hij vermeldt met trots zijn status als pensionado.

VICTOR SPREEKT DREIGENDE TAAL VOOR WIE NIET NAAR VICTOR WIL LUISTEREN IN ZIJN POSITIE VAN VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK EN REPT VAN DE MOGELIJKHEID TOT OVERHEIDSINGRIJPEN IN INTERNETPUBLICATIES. OP WEG NAAR EEN SOORTGELIJKE CENSUUR VAN DICTATORIALE REGIMES ALS DE NAZIS EN HET VOORMALIGE OOSTBLOK?


Victor had uitstekend gepast als Karpatenkop in het rigide bestel van de voormalige communistische Heilsstaat Oost Duitsland, want wat zegt moraalridder Victor:

“De raad voor de journalistiek is een instituut voor zelf regulering. Als dat niet functioneert hangt ons overheidsingrijpen boven het hoofd.” 

Victor is wel zo handig om aan dit dreigement niet zijn persoonlijke goedkeuring te verlenen, maar uit zich liever om manipulatie wijze.
De gezagsgetrouwe Telegraaf en de richtingloze HP/De Tijd nemen geen deel aan de raad. Joustra van Elsevier wil als hoofdredacteur niets met de raad te maken hebben. 

De raad voor de journalistiek kan geen sancties opleggen zegt verslaggeefster Anna van Es in het VK artikel. 


(Sinds geruime tijd poogt een niet nader te noemen weblogger uit het zuiden des lands een advocaat te vinden om mij aan te klagen bij de rechter omdat ik zijn schilderijtjes niet mooi vind en hem op diverse leugens betrapte, die ik uitvoerig toe lichtte in een aantal weblogs. 
Deze meneer realiseert zich niet dat een advocaat een aardig uurtarief hanteert, griffiekosten zal mmoeten opbrnegen en een kort geding al gauw tien tot vijftienduizend euro gaat kosten die zijn vrouwtje mag betalen, daar de omzet van de kunstartiest nihil is en zijn claim van honderduizenden gederfde euros niet kan worden aangetoond.)

In mijn alom geroemde verzoeningsgezindheid zou ik deze weblogger aan raden naar de raad voor de journalistiek toe te stappen, die zit toch om werk verlegen.

Victor Lebesque is heel aardig met zijn tijd mee gegaan. Hij heeeft een Twitter Account. Met nul berichten. Zo geliefd is onze moraalridder. Hij zegt zelfs als pijprokend fossiel met zijn tijd mee te willen gaan. Niemand volgt hem.

Toch is hij heel blij en verkneukelt zich bij wat komen gaat:

“Straks gaan we het gedrag van mensen die geen beroepsjournalist zijn, toetsen aan onze eigen ethische normen. Maar iemand die een publiciteitsmedium gebruikt om boodschapen van algemeen belang te verspreiden, zal toch moeten beseffen dat daar niet alleen wettelijke, maar ook ethische normen voor bestaan.”

Toelichting waar de grenzen van het fatsoen liggen kan en wil Lebesque niet en daar zit ‘m de kneep.

“Hoe kun je mensen die de regels niet kunnen kennen, houden aan regels die hij wettelijk gezien niet hoeft te kennen? Ik heb daar geen antwoord op. Dat is een probleem.”

Waarmede Victor zijn hele betoog met onderhuidse dreigementen ondergraaft. Er is geen verschijnings plicht voor de aangeklaagde bloggers en twitteraars. De internetter zal het allemaal worst wezen, maar het baaantje van Lebesque is gegarandeerd en daar gata het toch om?
Reageer op dit verhaal!

Je moet helaas ingelogd zijn om te kunnen reageren.